Ändringar i Terminstart

JKG terminstart är beroende av vilken fas staden Jakobstad befinner sig i gällande Covid-19. Just nu befinner vi oss i Spridningsfasen.

Därför startar endast barn- och ungdomsgrupper må 18.1 medan vuxenverksamhet (personer över 18 år, 20 år i tävlingsverksamhet) skjuts på. Familjegymnastiken håller ett online pass nästa vecka.

JKG terminsavgift (från 45 euro) är sänkt denna termin med tanke på detta. Ett genomsnittspris per pass ligger på 1-4 euro beroende på antal pass i veckan som man anmält sig till. Vi hoppas på förståelse och på ett effektivt stopp av smittspridning.

I de barn- och ungdomsgrupper som startar uppmanas ledare och deltagare att följa restriktioner kring hygien och deltagande.