JKG Vision 2025

Home / Om JKG / JKG Vision 2025

“Ett naturligt och enkelt förstahandsval till
hälsofrämjande träning för alla”

A636DA8B-32B3-4088-90F7-324AFB90A04E

Genom att:

  • erbjuda ett mångsidigt träningsprogram som man mår bra av
  • inkludera alla oavsett ålder, kön, funktionsvariation, härkomst, inkomst, kunskapsnivå och erfarenhet
  • erbjuda våra medlemmar en plats i JKG genom hela livet och från nybörjare till van idrottare
  • erbjuda en trygg träning genom utbildade ledare, tutorskap, antimobbing- och antidopinglinjer
  • hålla medlemmen i fokus genom att lyssna till hen och kontinuerligt utvärdera och förbättra vår verksamhet
  • upprätthålla en välfungerande och modern kommunikation med våra medlemmar
  • hålla en hög klass med medryckande program i nationella och internationella evenemang
  • ha en aktiv samhällsroll och arbeta för en hållbar utveckling (ekonomiskt, ekologiskt, socialt)
  • utbilda och värna om inspirerande ledare
  • medverka till att våra medlemmar känner sig glada, motiverade och välkomna.2D73A8D0-FC0D-411F-B7FA-C9DD620C6D93CD24BDB8-DC7A-42C0-8905-2C4298E417E84B74B779-55C2-4B2D-B7ED-84D997360A19

IMG-20210126-WA0019