Var finns vi?

Här finns vi:

  • ÖS = Övre salen, våning 2 i Idrottsgården, Pedersesplanaden 8
  • DS = Danssalen (källaren) i Idrottsgården, Pedersesplanaden 8
  • RÅD = Oxhamns lilla sal (fd Rådmans sal), Parentesen 4
  • RET = Rettig Sport Center, Rökverksgatan 9
  • OXH = Oxhamns skola, Olympia, Parentesen 4
   i Jakobstad.

Vänligen följ skyltarna för parkering och avlämning. Speciellt vid RÅD och Idrottsgården.

Oxhamns skolas ingång