Var finns vi?

Här finns vi:

  • ÖS = Övre salen i Idrottsgården, Pedersesplanaden 8
  • DS = Danssalen (källaren) i Idrottsgården, Pedersesplanaden 8
  • RÅD = Rådmans skola, Parentesen 4
  • VBY = Vestersundsby skola, Skolvägen 32
  • RET = Rettig Sport Center, Rökverksgatan 9
  • SPR = Språkbadsskolan, Paul Hallvars gata 8
   i Jakobstad.
  • IDR = Idrottsgården, Pedersesplanaden 8. Samling utanför och oftast länk till Hamnskogen.