Om JKG

Cardio * Strength * Dance * Gymnastics
ENJOY LIFE LONGER & STRONGER

JKG är en idrottsförening i Jakobstad som erbjuder träning, dans och tävlingsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. JKG har barngymnastik och barndans, estetisk truppgymnastik samt dans och olika typer av konditionshöjande och muskelstärkande pass för ungdomar och vuxna. JKG har idag ungefär 800 medlemmar, varav över 100 utgörs av pojkar och män. JKG är certifierad enligt Tähtiseura-programmet för barn-, ungdoms- och vuxenverksamheten.

Tähtiseura

JKG Värderingar: Aktiv, Positiv, Sund, Kunnig

Våra kärnvärden är Aktiv, Positiv, Sund och Kunnig. Detta lever vi upp till genom vårt höga medlemsantal av aktiva gymnaster och vårt aktiva deltagande i utbildning, externa och interna evenemang, uppvisningar och shower. Att vara aktiv innebär också att pro-aktivt lösa problem och pro-aktivt utveckla verksamheten. JKG vill vara en aktiv föregångare inom gymnastikförbundet, till exempel inom kvalitetscertifiering och mobbningsförebyggande verksamhet. I vår verksamhet följer vi Reilun Pelin periaatteet.

Sundhet, livsglädje och positiv föreningsanda är oskrivna motton i alla grupper. Vi satsar på en avstressande, hälsobefrämjande och mångsidig verksamhet. Att vara sund innebär en sund inställning till motion, kost och social samvaro. Vi uppmanar våra medlemmar att röra på sig 2-3 timmar per dag i form av träning eller i form av vardagsmotion, såsom promenader, städning, cykling, gårdssysslor. Vi tar helt avstånd från droger samt alkoholanvändning bland våra minderåriga. JKG har en handlingsplan för jämställdhet och likabehandling. Att vara positiv innebär att vi kommer till vårt motionspass med syftet att sprida glädje och uppmuntra de vi träffar. Glädje föder glädje. Under ledsamma eller tunga dagar är det viktigt att få stöd och mötas av en vänlig ton.

Våra ledare utbildar sig flera gånger per år och styrelsen har egen ekonom, marknadsförare och annan gymnastik- eller träningsutbildad personal. Vi har tutorverksamhet bland våra ledare och vi vill ta tag i alla problem och bekymmer som våra medlemmar eller föräldrar har inom ramen för vår verksamhet. Inom ramen för kunnig ingår även olika typer av specialkunskap: fotografering, marknadsföring, ekonomi, 1a hjälp, säkerhet, sykunskap med mera.