Utmärkelser

Utmärkelser 2023

AKTIV: Annika Fagerholm
Vi har förmånen att ha många talkoarbetare i vår förening. De här har oftast barn i föreningen eller annan liknande koppling till föreningen. Ett av våra talkoarbeten är ordningsvakt på våra evenemang.  Av en händelse fick vi för några år sen kännedom om den här personen då vi sökte ordningsvakter. En lugn och trygg person som, trots ingen tidigare koppling till föreningen, ALLTID ställer upp sen dagen vi kontaktade henne första gången. Och alltid gör det med ett leende “No gaar e bra he”.

POSITIV: Jessica Kass
En person som fungerat som truppförälder i Isadora under flera år. Hon är medlem i arbetsutskottet och ställer alltid upp med attityden “Jamen det fixar vi!” och är en fena på att fixa ihop lotterikorgar och sköta servering vid olika evenemang.

SUND: Pirjo Knif
En person som gjorde
det sunda valet att komma med i vår förening i vuxen ålder, för tre år sedan. En person som sprider harmonisk stämning med sittpositiva lugn. En person som under sina tre år i föreningen hunnit uppträda flera gånger och varit med både till Festival del Sole i Riccione och till Gymnaestradan i Amsterdam.

KUNNIG: Alva Backlund
Inspirerande danslärare som besitter stor kunskap inom dansteknik. Det är en ynnest för våra dansare att få lära sig av henne.

Ljusstaken: Malin Muukkonen
Ljusstaken tilldelas ur Anna Granqvists minnesfond till en person som under många år förtjänstfullt och troget arbetat för föreningen. Går i år till en person som är sympatisk, öppen och välkomnande. Hon har alltid skött de uppgifter hon tilldelats lugnt och samvetsgrant. Under pandemitider då våra grupper som uppträdde på dansföreställningen i Schaumanssalen var utspridda över hela Campus Allegro, var hon den som såg till att alla hann ut på scen i tid. Hon ser till att hela JKG-familjen är med och håller koll då resten av styrelsen dansar runt.

Årets Juniortränare: Cassandra Högkvist & Cajsa Stenman
Årets juniortränare är ett vandringspris som i år går till två ledare med en flerårig ledarkarriär inom JKG, som idag leder tre trupper tillsammans. De är lugna, tydliga och goda förebilder för sina gymnaster genom att själva också vara aktiva truppgymnaster. De besitter mycket erfarenhet av och kunskap om grenen, speciellt eftersom en av dem också är högutbildad och aktiv domare inom truppgymnastik och dessutom sitter i truppsektionen i Finlands Svenska Gymnastikförbund.

Utmärkelser 2022

AKTIV: Peik Herrmans & Patrik Högkvist
Årets Aktiv går i år till två personer. Två män vars döttrar och fruar i allra högsta grad är aktiva i föreningen och via det också fått sina män att aktivt delta i våra pass och också mer eller mindre frivilligt aktivt delta i talkoarbete. Dessa män har i många år funnit på plats med hjälpande händer när någonting behöver fixas, och speciellt på somrarna har de fått den, inte alltid så roliga uppgiften, att roada den gigantiska jumppamattan, som används då JKG uppträder i skolparken, fram och tillbaka i ur och skur. Som vi konstaterat tidigare, vad skulle vi göra utan männen i vår förening som alltid ställer upp!

POSITIV: Ida Muukkonen
Årets positiv går i år till ledare, som trots sin unga ålder är väldigt trygg i sin roll som ledare och hennes gymnaster är trygga med henne. Hon är mån om att se alla sina gymnaster och att ge dem möjligheter att lyckas individuellt och som grupp. Hon är uppmuntrande och peppande och vill alltid lyfta fram gymnasterna och det som de kan vara stolta över. Hon är en mycket omtyckt och uppskattad ledare och har en glädje och ett leende som smittar av sig!

SUND: Ingeborg ”Moj” Sundgren-Hägg
Årets Sund går i år till en person som varit aktiv inom föreningen i flera decennier. Hon deltar i flera pass i veckan och har också deltagit i både Gymnaestrador, Gymnastikfester och andra uppvisningar. I höst skrev hon in sig i föreningen för 51. terminen!

KUNNIG: Sandra Gripenberg
Årets kunnig går till en engagerad och kunnig ledare med erfarenhet av såväl barn- som truppgymnastik. Idag är hon ledare för en av föreningens yngsta trupper. Med lugn och fast hand inspirerar och uppmuntrar hon sina gymnaster med kreativa och roliga träningar. Hon är tydlig och trygg i sin ledarroll och bryr sig med stort hjärta om sina gymnaster.

Ljusstaken: Maria Norrena-Björklund
Ljusstaken tilldelas ur Anna Granqvists minnesfond till en person som under många år förtjänstfullt och troget arbetat för föreningen. Marias alla tre döttrar är aktiva truppgymnaster och genom dem har hon själv också många år varit aktiv truppmamma i föreningen och är nu även aktiv i trupparbetsgruppen och arbetsutskottet. Hon ställer aktivt upp på alla talkon, koordinerar caféförsäljning och får med sig andra truppföräldrar och man hittar henne oftast i köket. Som mamma till tre truppgymnaster är hon en erfaren truppförälder som erbjuder ett tryggt bollplank när det gäller allt som hör truppföräldraskapet till, från paljettlimmas och dräktbeställas, till vilket tåg man borde ta för att hinna till någon trupptävling

Årets Juniortränare: Tilde Willfors
Årets juniortränare är ett vandringspris om i år går till en ambitiös truppledare som tar sitt ledaruppdrag på stort allvar. Hon är själv en duktig koreograf, utbildad domare och själv också en duktig gymnast. Hon är mån om sina gymnaster och stödjer dem både på träningar och tävlingar.

Utmärkelser 2021

AKTIV: Tilde Herrmans
Årets aktiv är person som är aktiv både som ledare för två grupper, och som deltagare i flertalet grupper. Under det gångna året har hon dessutom aktivt ställt upp och vikarierat i många grupper, alltid med samma positiva attityd och härliga inställning! Utöver aktivt deltagande i den vanliga verksamheten, var hon också med och uppträdde på Voimistelu 125-galan i Helsingfors och är påväg på dansresa med JKG till Riccione, Italien sommaren 2022.

POSITIV: Mimmi Östman
Årets positiv är en ledare som inte bara är positiv i sig själv, utan också är en som ger positiva omdömen om andra. Hon är alltid snabb att lyfta upp och peppa andra ledare och efter JKGs dansföreställning i november överöste hon alla medverkande med positiv kritik och sade att hon är ”tacksam över att få vara en del av denna fantastiska förening!” Och vi är lika tacksamma att få ha med henne i vår förening!

SUND: Kim Nyström
Årets sund är en person som efter en lång och framgångsrik karriär som innebandyspelare satte klubban på hyllan och kom med i JKG. Han deltar aktivt i bl.a Boxercise och Fredagslänken, och har också deltagit i både Familjejumppa och HIIT. Vi tycker att det är sunt att både ha en mångsidig träning och att efter runt 20 år som aktiv inom en och samma idrottsgren, prova på nåt helt nytt!

KUNNIG: Thilde Björklund
Årets kunnig går till en ung ledare som visat sig ha både sinnesnärvaro och kunskap då situationen kräver det.
I samband med en träning i år skadade sig en gymnast och behövde vård. Trots vuxen på plats var det Thilde själv som ringde 112 och såg till att gymnasten fick rätt hjälp. Thilde visade på både ansvarskänsla och kunskap och är välförtjänt av årets Kunnig-utmärkelse.

Ljusstaken: Elin Blomqvist
Ljusstaken tilldelas ur Anna Granqvists minnesfond till en ledare som under många år förtjänstfullt och troget arbetat för föreningen. I år går ljusstaken till en person med ett otroligt driv och en otrolig energi att föra föreningen framåt. Hon är en idéspruta utan dess like och har alltid fokus på föreningens utveckling och medlemmarnas bästa, och hon vågar ställa frågor som utmanar gamla tankesätt. I år har hon utarbetat och färdigställt vår antimobbningsplan, hon är en trogen och omtyckt ledare inom familjegymnastiken och hon är vår guldvärda länk mellan förbundet och föreningen.

Årets Juniortränare: Tilda Gripenberg
Årets juniortränare går till en ansvarskännande ledare, som alltid är snabb att ta kontakt vid olika ärenden. Hon tränar två grupper i olika åldersklasser och är även utbildad domare inom truppgymnastik. Hon är engagerad och visar på att hon vill utvecklas som tränare och därtill är hon även mån om att den trupp hon själv tränar i ska gå framåt och hålla god träningsmotivation.

Tähtiseura

JKGs verksamhet är certifierad och godkänd enligt kriterierna för Tähtiseura för barn och ungdomar (grönt märke) och vuxna (rött märke). Olympiska kommittén och grenförbundet beviljar märket till föreningar som uppfyller bestämda kvalitetskriterier. JKGs certifikat förnyades i maj 2021.

Lions Stipendium

Maya Parkkinen och Matilda Wilhelmsson är två 17-åriga gymnasieflickor som är ledare för gruppen Supernova. Supernova är en grupp som riktar sig till barn och unga med specialbehov eller någon typ av funktionsnedsättning. Ledarna kommer alltid positiva och väl förberedda till timmen, som är utformad efter deltagarnas önskemål och behov. De har omväxlande program på sin timme och målsättningen är att alla ska finna rörelseglädje och träna grundmotorik, koordination, styrka, uthållighet och balans. I år tilldelades de Lions stipendium.

Utmärkelser 2020

Aktiv: Elin Blomqvist
Årets Aktiv går till en person som är aktiv både som styrelsemedlem och ledare i föreningen. Hon är en person som alltid har kreativa idéer och aktivt jobbar för att föra föreningen framåt och utveckla verksamheten. I år har hon bland annat hållit i trådarna från föreningens sida i Folkhälsans projekt “Trygg idrott för alla”, vars syfte är att idrott ska kännas meningsfullt och sprida glädje åt alla. Hon har även varit innovativ under hösten, när fysisk träning inte varit möjlig, och hållit sina Familjegymnastikgrupper via Zoom. Ett populärt koncept som också lockat till sig gymnastikvänner från andra föreningar och städer! Årets aktiv, Elin Blomqvist, är en person med stort föreningshjärta och en aldrig sinande energi!

Positiv: JKG:s ledare och medlemmar
I år är det flera personer som förtjänar Årets Positiv. Vi vill i år dela ut utmärkelsen till alla våra ledare och alla våra medlemmar! Under en tid som varit utmanande och där läget ändrat snabbt är vi speciellt tacksamma för våra ledare och medlemmar, som haft förståelse för att vi gjort det bästa vi kunnat under de förutsättningar vi har. Ni har haft en positiv inställning och bidragit med idéer till att göra det bästa av situationen! TACK – ni har verkligen visat att vi tar oss igenom detta TILLSAMMANS!

Sund: Niklas och Filip Forsbacka
Niklas och Filip, far och son, har under året fått pröva på det som gäller oss alla – nämligen att umgås med de allra närmaste. De har hittat en gemensam träningsform i Boxercise och tränat och boxats i par under onsdagskvällar i Idrottsgården. Niklas har även flitigt deltagit i utomhusintervaller fredagskvällar i Hamnskogen. Vi är glada över att far och son funnit en helt ny, gemensam träningsform under annorlunda förhållanden och önskar fortsatt träningsglädje!

Kunnig: Johanna Gripenberg
Årets Kunnig går till en person som i många år varit aktiv dansare, truppmamma och första hjälp-ansvarig på flertalet evenemang. Hon satt även som sekreterare i JKGs styrelse i många år och har koordinerat JKGs väggkalender. Nu i höst har hon därtill varit en person med ovärderlig yrkeskunskap inom smittskydd. Vi har – liksom många andra föreningar – kunnat vända oss till henne för att få råd kring en trygg verksamhet för våra medlemmar. Årets Kunnig: Johanna Gripenberg.

Ljusstaken: Annika Stenhäll-Lill
Annika Stenhäll Lill är årets mottagare av Ljusstaken. Ljusstaken tilldelas ur Anna Granqvists minnesfond till en ledare som under många år förtjänstfullt och troget arbetat för föreningen. Annika har tränat, dansat och gympat i JKG sedan barnsben. Hon var under 80- och början av 90-talet en framgångsrik gymnast inom rytmisk gymnastik och estetisk truppgymnastik. Efter studenten flyttade hon utomlands och fick sin utbildning och sina första arbetsår i Sverige. När Annika flyttade tillbaka till Finland och Jakobstad med sin familj återupptog hon ledarskapet i JKG och har framgångsrikt lett vår största barndansgrupp D.A.N.C.E under många år. I höst har hon även lett hälften av Boxercise -passen.

Annika är en kunnig och inspirerande ledare och en stor tillgång för vår förening. Vi vill tacka för troget och förtjänstfull arbete och hoppas på många givande år framöver.

Lions Stipendium 2020 Moa Sandström

Moa Sandström har i mars 2020 tilldelats Jakobstads Lions stipendium för unga lovande idrottare. Moa är ledare i JKG sedan mer än 5 år tillbaka och sköter sin uppgift med stort ansvar. Moa tilldelades även utmärkelsen Årets Juniortränare i JKG tillsammans med Ellen Vikström 2019. Moa är aktiv och positiv och ställer gärna upp och uppträder med sin grupp på olika evenemang. IMG_2414

Utmärkelser vid JKGs julfest 1.12.2019

Aktiv: Nicole Kolehmainen
Årets Aktiv går till en ny ledare som kom med i föreningen i höstas och genast tog sig an två grupper, en för barn och en för tonåringar. Hon har arbetat proaktivt under hösten hjälpt till med både koreografi och musik inför danssagan 2020. I den hektiska tid vi lever i idag, är det är det rätt ovanligt med människor som frivilligt anmäler sitt intresse och tar sig an nya uppgifter därför uppskattas det extra mycket när man får med en sån person i föreningen!

Positiv: Felicia Kass
Årets Positiv går till en gymnast som alltid kommer glad och positiv till träningen och gör sitt bästa varje träning!

Sund: Carola Sundberg
Årets Sund går till en dansare som i vuxen ålder deltog med JKG i World Gymnaestrada i Österrike för första gången i sitt liv sommaren 2019.  Att våga prova på nya saker är en sunt, och en inställning man borde hålla fast vid genom hela livet!

Kunnig: Annett Gripenberg
Årets Kunnig går till en ledare i föreningen. Annett har varit ledare i många år och drar nu tillsammans med sin dotter JKGs Gympaskolagrupper. Hon är även barntutor i föreningen och en kunnig person man gärna vänder sig till och bollar tankar med!

Årets Juniortränare: Moa Sandström & Ellen Vikström
Årets Juniortränare går till två ledare som dragit barngrupper i föreningen i många år. Ledarna är alltid aktiva och positiva och ställer gärna upp och uppträder med sin grupp på olika evenemang, både JKGs egna evenemang och andra!

Ljusstaken: Sofia Grönroos
Ur Anna Granqvists minnesfond går varje år ett pris till en person som jobbat troget och förtjänstfullt i många år för JKG. Denna år går ljusstaken till en person som inte varit medlem i JKG i så många år, men som arbetat väldigt aktivt och förtjänstfullt under de år hon varit med! Efter en flytt från hemorten i Vasa 2016 kom Sofia genast med i JKG, först endast som medlem men fort även som sekreterare i föreningen och idag även som truppansvarig för JKGs åtta trupper, samt ledare själv för en trupp på drygt 35 flickor. Sofia är en driven föreningssjäl som arbetar proaktivt för att föra verksamheten framåt och kunna erbjuda bästa möjliga utbud och innehåll åt föreningens drygt 800 medlemmar samt stöd åt föreningens, närmare 40, ledare!

Lions stipendium 2019 Sara Nyström

Sara Nyström har tilldelats Jakobstads Lions stipendium för unga lovande idrottare. Sara har tävlat och dansat i JKG sedan barnsben och är fortfarande aktiv som dansare, tävlingsgymnast i Glimma samt ledare i dans och trupp.

Utmärkelser vid JKGs julfest 2.12.2018

Aktiv: Lena Lindström
Årets Aktiv går till en aktiv och mångårig ledare som alltid, och speciellt denna höst, aktivt ställt upp och vikarierat i oändligt många grupper. Under ledning av Katarina Östman fixade hon även den fina rosdekor till JKGs dansföreställning Skönheten & Odjuret!

Positiv: Annica Haldin
Årets Positiv går till en person som startade upp vår viktiga grupp Rörelseglädje, och själv läste sig in på ämnet. Hon är en verkligt positiv person som alltid är villig att utveckla och hitta nya vägar. I början av hösten marknadsförde hon, på eget initiativ, JKGs broschyrer via Facebook viket resulterade i många promenader runt Jakobstad för att dela ut alla broschyrer!

Sund: Maggi Backman
Årets Sund går till en gymnast som varit JKG medlem länge. Hon har flitigt deltagit i jumppafester och gymnaestrador runt om i världen och i höstas gjorde hon en fantastisk instats som pappa i årets dansföreställning!

Årets Kunnig: Annika Elenius
Årets Kunnig går till medlem och jumppamamma som alltid aktivt ställer upp i dräktbeställningar och trupptävlingar, denna höst sydde hon även upp kjolar och sjalar till det omtalade Rosor-programmet i årets dansföreställning!

Årets Juniortränare: Lydia Elenius & Matilda Snellman
Årets Juniortränare går till två ledare som axlade ett stort ansvar efter att en omtyckt ledare farit vidare för att studera. De har klarat av att engagera två stora grupper och till dansföreställningen skapade de en fin koreografi av vargar, där alla fick vara med och glänsa!

Stipendium: Erika Fellman
JKG vill tacka Erika Fellman för det fina arbete hon gjort med våra dansföreställningar de senaste åren. Erika har skött om den grafiska delen av dansföreställningarnas marknadsföring samt filmat föreställningarna. Erika får ett stipendium av JKG som tack för sitt uppskattade arbete!

Lions stipendium 2018 – Elin Mattsson

Elin Mattsson har tilldelats Jakobstads Lions stipendium för unga lovande idrottare. Elin har tävlat och dansat i JKG sedan barnsben och är fortfarande aktiv som dansare, tävlingsgymnast i Glimma samt ledare i dans och trupp.

Utmärkelser vid JKGs julfest 3.12.2017

Aktiv: Soli Granholm
Årets Aktiv går till en verkligt engagerad styrelsemedlem, som deltar i möten och tar sig an uppgifter och projekt både dagtid och kvällstid. Bland dessa projekt kan nämnas bland annat Livsloppet 2016 och 2017 och aktiveringen av åldringar vid Mariahemmet fr.om. 2015. Hon deltar också aktivt i JKG pass och var den äldsta på scenen i årets Finland 100-årsföreställning: Förr och nu blir sig aldrig lik. Soli är också en aktiv marknadsförare av JKG och skickar kalendrar till sina vänner runt om i världen. Hon passar även på att dela ut broschyrer till övriga styrelsemedlemmars utländska arbetskollegor när de är på besök i Finland, ifall de skulle vara intresserade av delta i JKG pass under de få dagar de är i Jakobstad. En, på alla sätt, aktiv JKG:are!

Positiv: Maria Norrena-Björklund
Årets Positiv går till en truppmamma som varit speciellt engagerad och aktiv under året.
Hon har koordinerat klädbeställning från Piruetti, deltagit i tävlingar som förälder, ordnat kakförsäljning och bakning för att samla in medel till dräkter. Maria har också ordnat talko och stöttat vid lotteriförsäljning och servering, samt räknat paljetter och flitigt rullat och radat truppmatta under året. Hon deltar även själv aktivt i JKGs pass och är alltid glad och peppande och tar tag i saker som behöver lösas!

Sund: Johanna Brännbacka
Årets Sund går till en person som varit ledare i JKG sedan 2014. Hon drar JKGs enda pass för endast män, ManPower. Passet är mycket omtyckt och deltagarna är män i alla åldrar. Johanna är också personlig tränare och kostrådgivare, och brinner verkligen för hälsa och träning. Hon vill gärna inspirera andra till en hälsosam livsstil och det är något hon lyckas med!

Kunnig: Erika Fellman
Årets Kunnig är en person som kom till Jakobstad och JKG för några år sen, från sin hemstad Åbo var hon varit aktiv i deras gymnastikförening. Hon drar nu flera trupper i JKG och är, förutom en duktig truppledare, också en väldigt duktig och kunnig bildkonstnär som verkligen har öga för det visuella. I våras filmade Erika danssagan Sjöjungfrun, och lyckades fånga både hela danssagan och livet bakom scen på ett väldigt fint och äkta sätt. I höstas tog hon sig an att filma Finland 100 årsföreställningen ”Förr och nu blir sig aldrig lik”, och vi är säkra på att resultaten är minst lika vackert och berörande denna gång!

Årets juniortränare: Rebecca Åkerholm
Årets juniortränare är en ung tränare som alltid är positiv och lugn gentemot både barn och föräldrar. Hon sköter all info till sin grupp självständigt och väl, och gör också koreografierna själv. Rebecca deltar aktivt med sin trupp i tävlingar och berömmer alltid flickorna aktivt efter uppvisningar och tävlingar. Genom att själv träna och tävla på ett föredömligt sätt är Rebecca också en bra förebild för flickorna. En truppmamma sade ”Flickorna älskar henne och ser upp till henne” och det är ju det högsta betyget en ledare kan få!

Ljusstaken: Mikaela Kurula
Ur Anna Granqvists minnesfond går varje år ett pris till en person som jobbat troget och förtjänstfullt i många år för JKG. I år går ljusstaken till en relativt ung person, som ändå hunnit vara ledare i JKG i över fem år. Hon har engagerat många barn och ungdomar under åren och drar för tillfället de mycket populära och stora grupperna Disco & Show samt Modern dans. I höstas tog hon sig även an vår nystartade grupp Supernova, för personer med funktionsnedsättning. Hon har haft huvudrollen i JKGs danssaga i många år och alltid deltagit aktivt och engagerat i allt som föreningen gör. Mikaelas senaste program Be You, som har ett lika viktigt som vackert budskap, har dessutom antagits till SVolis gymnaestrada som går av stapeln i Åbo i juni 2018.

Tack-blomma: Gretel Nyström
En tack-blomma tilldelades även Gretel Nyström personligen, som tack för hennes enorma bidrag till 100-årsföreställningen Förr och nu blir sig aldrig lik. Hennes berättelse om hur det varit att växa upp i Finland och Jakobstad gav liv och autenticitet åt föreställningen som blev en succé!

Jakobstads Lions stipendium

Glimma-JD-DSC_4898JKG-JD-0714_14721DSC_6470Alva och Rebecca Åkerholm har tilldelats Jakobstads Lions stipendium för unga lovande idrottare. Alva och Rebecca är 15-åriga tvillingsystrar och de går på årskurs 9 i Oxhamns skola. Alva och Rebecca har ända sedan de var ett par år gamla deltagit i Jakobstads gymnastikförening, JKG:s verksamhet och föreningslivet har på så sätt varit ett naturligt inslag under deras uppväxt. De är tävlingsgymnaster och medlemmar i truppgymnastikgruppen Glimma, som vann guld i Finlands svenska gymnastikförbunds tävlingar i sin åldersklass (14-16 år). Förutom egen träning flertalet gånger i veckan leder nu Alva tillsammans med en annan ledare truppgymnastikgrupperna Anemona och Aurelia, vilka även fick silver respektive guld i sin åldersklass (12-14 år) under de finlandssvenska mästerskapen 2016 och Guld resp Brons i Tampere regiontävlingar i Harrastesarja 2017. Rebecca är ledare för de något yngre truppgymnasterna i Isadora (8-10 åriga flickor). Alva och Rebecca har fina ledaregenskaper, de är ansvarstagande, planerar sina träningar noga och har en god kontakt & kommunikation med sina gymnasters föräldrar. Trots sina unga år har de redan gjort fina program och koreografier. Alva och Rebecca är fina förebilder för såväl yngre barn som andra ungdomar.

Stipendium till Johanna Gripenberg ur Babas Fond (FSG)

Johanna har varit sekreterare i JKG sedan 2001. Hon har aktivt deltagit alla föreningens möten och aktiviteter. Vid sidan av sekretariatuppgifter har hon även fungerat som gymp vid flera större evenmang. Johanna har självständigt hållit i föreningens väggkalender de senaste åren. Väggkalendern är ytterst viktig för föreningens ekonomi tack vare de sponsorannonser som hon samlar in genom flertalet medarbetare. Johanna sköter all planering, insamling och koordinering samt korrekturläsning av denna. Vi uppskattar Johannas goda och långvariga arbete. Det är svårt att hitta engagerade personer som hålls kvar länge i föreningsarbetet och därmed får tid att utveckla sina färdigheter och ansvarsområden. Vi är mycket glada över att Johanna tilldelats ett välförtjänt stipendium ur Babas fond.

Soli Granholm – Årets Föreningsaktiv 2016 i Jakobstad

Soli Granholm, styrelsemedlem i JKG, tilldelades utmärkelsen Årets föreningsaktiv den 9.2.1016 vid Staden Jakobstads Idrottsfest. Soli är en omtyckt och engagerad styrelsemedlem som tack vare sin kunskap och sin pensionering för några år sedan har möjlighet att delta i olika evenemang och uppdrag även dagtid. Hon är en stor resurs för JKG och tar sig ofta an utmaningar oc projekt för att utvärdea dess lämplighet för JKG. Bland dessa projekt kan nämnas Livsloppet 2016 och pensionärsaktiveringen vid Mariahemmet fr.o.m. 2015. Soli är även ansvarig för uppvisningar och koordinering av dessa. En pigg filur kallades hon av ÖT i samband med utnämningen.

Ansioitunut seuratyöntekijä 2016: Mia Högkvist, JKG – Jakobstads Gymnastikförening

– Högkvist johtaa vapaaehtoispohjalta jäsenmäärältään ja toiminnaltaan yhtä Keski-Pohjanmaan suurinta urheiluseuraa. Seuralla on yli 900 jäsentä, josta poikia ja miehiä noin sata. Seura on hyvin organisoitu ja tehtävät vastuutettu. Viestintä asiat hoidettu mallikkaasti. Seura on yksi alueen voimistelun sinettiseuroja ja palkittu mm. Hyvä Seura-palkinnolla 2009. Seuran liikuntanäytökset ovat huikeita esityksiä, jossa koko seuran yhteisöllisyys tulee hienosti esille. Mia on toiminut seuran johdossa vahvan tiiminsä kanssa kymmenenkunta vuotta. (Keplin Urheilugaala, Kokkola 28.1.2017)

Utmärkelser vid JKG Julfest 4.12.2016

Motionslådor:
Ada Kuni

Blommor:

Aktiv – Maria Stenman
Maria är med och tränar och jumpar i JKG, flera pass i veckan. Hon är en aktiv truppförälder, med på resor och tävlingar. Ställer upp på städtalko och andra talkon. Maria är en förebild i kombinationen förälder – medlem. Det är alltid bra att medverka i en förening i flera olika roller. Man får ett bredare synsätt som hjälper föreningen att utvecklas.

Positiv: Josefine Lindvall
Medlem i JKG sedan barnsben. Dansat i Annas Dansakademi sedan den startade och även med i Disco&Show med Mikaela Kurula. Anna säger om Josefine:
”Josefin är alltid positivt inställd med glimten i ögat, kämpar på – har en härlig positiv inställning till saker hon inte ännu kan, bidrar till god stämning i gruppen, är snäll och vänlig mot kamraterna, hjälpsam mot ledaren och det märks då hon inte är på plats – en riktig solstråle.”

Sund: Jasmin Kuusisaari & Fanny Kaitfors
Är två dansare som lett grupper inom dans och Hip-Hop länge. En mycket bra kombinatiobn som vi vill lyfta fram är att dessa tu även är friidrottare i IF Drott. Att höra till fler föreningar och ha en sådan aktiv roll som de båda har och har haft i bägge föreningar är ett stort plus. JKG vill jobba över föreningsgränser. Barn behöver 3h motion per dag och det lyckas sällan INOM 1 förening. Det krävs egen träning och annan träning. Tonåren är dessutom en svår ålder, med drop out. Viktigt här med bra förebilder. Jasmin & Fanny är två mycket sunda ledare och förebilder för unga gymnaster.

Kunnig: Henrika Granholm
Vice ordförande i JKG, mångsidig, sköter om kommunikation, web och sociala media, ÖT minneslista med mera. Henrika leder måndagsintervaller, och vikarierar när det behövs i alla slags grupper. Hon är glad, proaktiv, framåtdrivande. Kanske viktigast av allt är att Henrika är en mycket strukturerad person som håller en vänlig och sympatisk och samtidigt väldigt övertygande ton även när det kärvar till sig och blir kaos. Det är tryggt att rådfråga Henrika och hon kommer alltid med ett svar framåt. Inte bakåt.

Årets juniotränare: Alva Åkerholm, Elin Mattsson
Båda aktiva gymnaster sedan många år tillbaka i truppen Glimma och även i andra dans- och motionspass. För 1,5 år sedan tog de över Anemona och Aurelia efter Jemiine Ahlgren som flyttade bort för att studera. Det var ingen lätt uppgift, de var/är unga och fick ett stort ansvar. Genom prestationerna guld resp silver i FSGM visade de att allt är möjligt. Medaljerna är på inget sätt avgörande för utmärkelsen idag. En medalj i en tävling kan bero på många olika saker, men man tar inte högsta placeringar av en slump. Det är säkert. Jag hoppas att vi både som förening och föräldrar hjälper dessa att utvecklas och att vi alla förstår vikten av att ha så duktiga och omtänksamma ledare i JKG. Det är inte lätt att leda tonåringar i något som helst sammanhang, och det är ett viktigt skede i livet dessa 2 hanterar.

Ljusstaken: Leena Ljung
Ur Anna Granqvists minnesfond går varje år ett pris till en person som jobbat troget och förtjänstfullt i många år för JKG. Leena startade som truppförälder, sedan fortsatte hon som gymnast. Leena kom in i arbetsutskottet för flera år sedan och är numera även ansvarig för festbokningar och servering. Som truppmamma är Leena även lagledare i Glimma/Gnistra. Leena är ledare sedan i höstas för Gympaskola och har utbildat sig i Gympaskola. Hon sitter som styrelsesuppleant. Leena är handlingskraftig, glad, positiv, aktiv, sund och kunnig och lämnar inget åt slumpen. JKG tackar!

JKG antagna till Finland 100 år programmet

SuomiFinland100-banneri_sininen_RGB_790x444_14844_5Statsrådets kansli har den 13.4.2016 anslutit sökanden ”Jakobstads Gymnastikförening r.f.” projekt ”Finland 2017 – uttryckt i dans” till programmet för Finlands 100-årsjubileum.

Satsrådets kanslis beslut baserar sig på den i ansökan presenterade planen, som enligt bedömning uppfyller de grundförutsättningar som Finland 100-styreslen har fastställt för Finland 100-programmet. Statsrådets kansli förutsätter att planen som presenterats i ansökan uppfylls.

JKG fick förnyat Sigill må 11 april 2016

sinettiseura”Seuran strategiatyö valmistunut ja ohjaa toimintaa. Nepton-jäsenrekisteri otettu käyttöön ja todettu hyväksi. Viestintää monipuolistettu (WhatsApp, Facebook). Seuran arvoihin pohjautuva palkitsemismalli hieno! Onneksi olkoon! Seura täytti kaikki Sinettiseurakriteerit ja on näin oikeutettu käyttämään Sinettiseuran laatumerkkiä.”

Suomen Voimisteluliitto

Eevakaisa Niemi & Tiina Saulila

Mikä on Sinettiseura?

Sinettiseurat ovat suomalaisen lasten ja nuorten urheilun laatuseuroja. Sinettiseurat ovat aktiivisia ja haluavat kehittää omaa toimintaansa. Sinettiseurat ovat lajiensa ja paikkakuntansa parhaita lasten ja nuorten urheilun toiminnan toteuttajia.

Sinettiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Toiminnan lähtökohtana on lapsen ja nuoren paras. Seurat tarjoavat jokaiselle mukana olevalle lapselle ja nuorelle kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa. Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia. Sinetti tuo seuralle arvostusta, mutta myös vastuuta. Sinettikriteerit toimivat seuratoiminnan kehittämisen apuvälineenä.

Sinettiseura voi toimia aktiivisesti lasten ja nuorten parissa, jossa kilpaurheilu on merkittävä osa toimintaa tai seura voi keskittyä lasten ja nuorten harrasteurheilun laadukkaaseen toteuttamiseen. Useimmissa Sinettiseuroissa on sekä kilpa- että harrasteurheilutoimintaa.

Jakobstads Lions stipendium 2016

Mikaela Kurula från JKG och ledare för JKG Disco&Show och Dansakademin mottog i mars 2015 Jakobstads Lions stipendium för framgångsrika och duktiga föreningsledare. Vi gratulerar!

Utmärkelser vid JKG Julfest 6.12.2015

Motionslådor:
Linnea Fagerlund
Leena Ljung

Blommor:

Aktiv – Vivan & Jockum Krokfors
Paret Krokfors deltar aktivt i olika former av träning: styrke- och konditionspass, step, muskelvård och boxning med mera. Paret småspringer raskt och glatt uppför trapporna och in på våra timmar – flera gånger i veckan. Oftast tillsammans. De sprider glädje omkring sig och är positivt inställda till hälsa och samvaro i alla former. Därför tilldelas de blomman aktiv.

Positiv – Emma Invenius
Emma tog över två grupper i höst och har dessförinnan fungerat som hjälpledare i flera år. Under året har hon tagit sig an nya utmaningar som ledare, hållit en god och lättsam ton, skrivit noggranna lappar och förhållningsregler till både sina gymnaster och hjälpledare. Hon är mogen för sin ålder, positivt inställd till det hon tar sig an, och vi hoppas att få se henne arbeta med barn och ungdomar framöver också. Hon tilldelas därför blomman positiv.

Sund – Ulrika Lunabba-Svanström
Ulrika är en omtyckt och kunnig ledare. Hon håller morgonpasset på fredagar och även boxning mellan varven. I höst antog hon sig en ny utmaning i form av IKI Liike. IKI Liike riktar sig till personer över 60 med konceptet: Voimistelija on aina parhaassa iässä. Motion gör gott för hälsan, både socialt, mentalt och fysiskt. Ulrika har en sund inställning till motion och hälsa, och hon passar som hand i handske till alla målgrupper hon tar dig hand. Hon är en frisk fläkt i vår förening och tilldelas därför blomman Sund.

Kunnig – Isabell Ström
Är det möjligt att erhålla en utmärkelse efter bara några månader? Ja, det har Isabell bevisat. Isabell började i vår förening i höstas och tog sig direkt an en trupp och en barndansgrupp. Hon reste utan tvekan ner till Helsingfors för att lära sig barnmassen inför FSG Festival 2016, hon var beredd att hoppa in för IKI Liike träff i Tammerfors utan en blinkning, hon ställde upp med dansuppvisning på Barnfesten, utan att veta vad det var för en fest.  Hon dansar och tränar i JKG. På frågan om hon sjunger, svarade hon: ”Jomen visst gör jag det!” Lucia var inga problem att ställa upp som.  Instrument spelar hon och hon kommer att ha en av huvudrollerna i Danssagan i Schaumansalen i februari. Hon är en person som man undrar över om det finns något hon INTE kan? Därför tilldelas Isabell blomman kunnig.

Årets Juniortränare – Mikaela Kurula
Mikaela är ledare i JKG sedan flera år tillbaka. Hon har alltid haft stora och välbesökta grupper. I år leder hon två discogrupper och den äldsta Dansakademi gruppen. Som tack för mycket gott och inspirerande juniorarbete tilldelas Mikaela titeln Årets juniotränare 2015.

Ljusstaken (ur Anna Granqvists minnesfond) – Anna Backlund
Ljusstaken tilldelas årligen en person som under många års tid troget och förtjänstfullt arbetat för föreningens och medlemmarnas väl. Detta år går den till person som sprider sann dans- och gymnastikglädje omkring sig – Anna Backlund. Anna får oss att skratta och må bra inombords. Hon är även mycket kunnig och erfaren inom dans och koreografi både för barn och vuxna.  Vi är mycket stolta över att få ha henne i vår förening.

Ordförande Mia Högkvist – Årets Late Jakob 2015

Mia utsågs i juli 2015 till årets Late Jakob. Hon fick traditionsenligt motta kappa, medalj och diplom under invigningen av Jakobs Dagar i Skolparken den 19 juli.

Late Jakob 2015

Stiftelsen för Finlandssvensk gymnastik

har beviljat Jenny Herrmans ett stipendium för gott arbete med Nepton -systemet i JKG. Ur Tidis minnesfond. 25.3.2015.

Jakobstads Lions stipendium 2015

Jemiine Ahlgren från JKG och ledare för JKG Truppgymnastik mottog i mars 2015 Jakobstads Lions stipendium för framgångsrika och duktiga föreningsledare under 18 år. Vi gratulerar!

Utmärkelser vid JKG Julfest 7.12.2014

Motionslådorna:
Linnea Fagerlund 78 ggr Västergärdan
Anna-Lisa Westerback 325 ggr Gamla Hamn
Blommorna:
Aktiv – Malin Muukkonen. En aktiv gymnast som deltar i gympa flera gånger i veckan. En aktiv truppförälder som står för 3K: Kustanna, Kuljeta, Kannusta.

Positiv – Gun Sonntag leder 2 tuffa och populära pass i veckan. En hurtig och glad person som med sin positiva energi gör sin omgivning på gott humör!

Sund – Malin Vikström-Chan leder allt från 3-4 åringar till en växande Dansakademi för ungdomar. Mångsidig ledare och gymnast som själv deltar i flertalet pass i veckan. Lever som hon lär genom de produkter hon säljer och marknadsför även privat – för ett sundare och hälsosammare hem och liv.

Kunnig – Johanna Hjulfors. En mångsidig ledare med en behaglig och skön ledarstil. Med den drar hon oss genom sitt tuffa BodyTrim pass. Utbildad PT som även testar sina gymnasters styrka vid terminsstart och -slut.

Årets juniortränare 2014 – Jenna Käld tillhör gruppen ”härliga återvändare”. En duktig ung ledare som lämnar JKG och Jakobstad för att studera – just när hon hunnit bli som bäst. Jenna studerade i Vasa och gjorde ett stort jobb för den lokala gymnastikföreningen där. Efter studierna återvände hon till Jakobstad, med nya erfarenheter och ny kunskap från vår grannförening. Jenna startade här en ny trupp Ixia, som raskt vunnit fler deltagare, och har därav delats upp i fler grupper. Trupp är en krävande sport både för ledare, gymnast och förälder. Jenna som nyligen fått sitt första barn kom raskt in i föreningslivet igen och leder sina trupper med stort engagemang!

Ljusstaken ur Anna Granqvists minnesfond tilldelades Marie Björkskog för troget och förtjänstfullt arbete för vår förening. Marie startade som barn i JKG och blev snabbt en framgångsrik RG-gymnast. Rytmisk Gymnastik utvecklades mycket under sena 80-talet och tidigt 90-tal. Marie deltog framgångsrikt i flertalet nationella tävlingar och är en av de främsta RG-gymnaster JKG haft. Marie fortsatte flera år inom truppgymnastik, även där med framgång. Efter studierna flyttade hon tillbaka till Jakobstadsnejden och bildade familj. Hon kom snabbt in i föreningslivet och har lett både tuffare och mildare pass. Idag är Marie styrelsemedlem och en aktiv föreningsmänniska

JKG fick förnyat PRIIMA certifikat 25.10.2014 i Seinäjoki

Jakobstads Lions stipendium 2014

Jessica Gripenberg från JKG och ledare för JKG Gympaskola mottog i april 2014 Jakobstads Lions stipendium för framgångsrika och duktiga föreningsledare under 18 år. Vi gratulerar!

Utmärkelser vid JKG 100 års Jubileums Kamratsits 2013

Blommor:
Aktiv 
– Pia Boström. För det mastodonta jobbet med att koordinera och skriva Historikboken.

Positiv & Kunnig – Annika Elenius & Pia Nyström. För sina sy-insatser inför jubileet.

Sund – Nancy Lindfors. För en mångsidig och sund insats som motionsledare i JKG. En frisk fläkt som inte tvekar att ta till cykel och annan vardagsmotion mellan varven!

Ljusstaken – ”Loppan” Eija Backman tilldelas Ljusstaken ur Anna Granqvists minnesfond för troget arbete för JKG under många års tid. Loppan började som dansare redan på 80-talet i JKG och har därefter lett många olika typer av grupper – de senaste åren en populär Fysiogympa för mogna damer. Det här är en grupp som blir allt viktigare för samhället att hålla uppe, och JKG kommer att satsa än mer på äldre damer, +65. Loppan är utbildad fysioterapeut och är van att ge råd och hjälp med förebyggande och rehabiliterande rörelser. Hon ställer alltid upp med en massage när det behövs och hon deltar friskt i både nationella och internationella evenemang med JKG-gänget. Nu sist i Sunlahti och härnäst i Riccione Italien. Vi tackar för Loppans engagemang i JKG!

Årets juniortränare – Emilia Björkvik. Emilia fick Lions stipendium för framgångsrika idrottsledare i våras, och det var därmed också ett lätt val för JKG att utse henne till Årets juniortränare. Emilia har en stabil och jämn grupp med många små gymnaster i åldern 5-7 år. Hon är också engagerad i uppvisningar och i JKG barndansteater i olika roller. Vi tackar för Emilias insatser och önskar all lycka som ledare även i fortsättningen!

Jakobstads Lions stipendium

Emilia Björkvik från JKG och ledare för Dansskola 5-7 år mottog den 9 april 2013 Jakobstads Lions stipendium för framgångsrika och duktiga föreningsledare under 18 år.

Arla Schwelas minnesked

Mia Högkvist tilldelades Arla Schwelas minnesked under FSG Vårmöte 2013 för sitt arbete som LOK ordförande inför Gymnastikfesten i Jakobstad 2012.

JKG fick förnyat Sigill certifikat år 2013

Staden Jakobstads Ambassadörstävling

JKG blev första pristagare i Staden Jakobstads Ambassadörstävling 2012 och belönades med 1000 euro. Priset utdelades på Active Expo mässan mars 2013.

Utnämningar på Keplis Idrottsgala 25.1.2013 i Karleby

Av 41 olika utmärkelser inom alla idrottgrenar och idrottsföreningar i Keski-Pohjanmaa gick 3st till JKG!!

1. Pohjolan Hyvä Seura –palkinto: Jakobstad Gymnastikförening rf – JKG

Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle on tunnustuspalkinto moniarvoiselle ja laadukkaalle seuratyölle. Seura on muutamien viimeisten vuosien aikana kokenut uuden vahvan tulemisen nykypäivän otteella. Seura liikuttaa noin tuhatta henkeä 20000 asukkaan kaupungissa. Seura kehittää aktiivisesti toimintaansa eteenpäin, osoituksena tästä muun muassa viime vuosina hankitut Nuori Suomi -sinetti ja Voimisteluliiton Priima-sertifiointi.

2. Kuntien nimeämät vuoden liikuttajat:

Pietarsaari: Rose-May Myntti, Jakobstads Gymnastikförening rf. (JKG), Pietarsaaren Jaro
Rose har en lång bakgrund i JKG är är dessutom sedan några år tillbaka aktiv som funktionär i Jaro. Rose är aktiv gymnastiserande medlem och hedersmedlem i JKG. Rose hade i år hand om anmälningarna till barndansteatern Ronja med ca 1000 besökare, och hon ansvarade tillsammans med en kollega för inkvarteringen i skolor under gymnastikfesten i Jakobstad. Det innebar att boka skolorna, gå igm regler och föreskrifter för utrymning och säkerhet, engagera ca 100 medhjälpare till övernattning/övervakning, och hon tog tillsammans med kollegan Esse Salo även gummimadrassen under armen och inkvarterade sig själv på skolorna för att vara till hands dygnet runt under gymnastikfesten. Rose sitter även som verksamhetsgranskare i JKG och handhar uppvaktningar. Under 2012 har Rose även engagerat sig i JKG 100 års kommitté med ansvar inom bland annat Historisk film och gala. Rose har anmält sig till kommande sommars storevenemang Svoli SunLahti med ca 12000 gymnaster fr hela Finland. Rose blev även utsedd till Årets funktionär inom Jaro 2012; så hon är verkligen värd titeln från inte bara en förening utan två.

3. Jäsenseurojen järjestämät arvokilpailut 2012:

Gymnastikfest 8.-10.6.2012 Pietarsaaressa, järjestäjänä Jakobstad Gymnastikförening rf. yhdessä IF Drottin kanssa.

Staden Jakobstad premierade under Idrottsfesten vid Tobaksmagasinet torsdagen den 17 januari 2013:

Årets Idrottare 2012
JKG & IF Drott för Gymnastikfesten i Jakobstad

Årets Idrottsledare 2012
Mia Högkvist

Årets Funktionär 2012
Rose-Maj Myntti

Gymnastikfesten i Jakobstad 8-10.6.2012

I samband med Gymnastikfesten i Jakobstad 8-10.6.2012 premierade Finlands Svenska Gymnastikförbund personer som gjort betydande insatser för förbundet.
Förbundets förtjänsttecken i guld tilldelades Anna Backlund för värdefull och betydande insats för förbundet i minst 15 år. Förbundets förtjänsttecken i silver tilldelades Pamela Skytte för värdefull och betydande instats för förbundet i minst 10 år. Vandringspriset Björn Weckströms armband utdelas till person som arbetat speciellt förtjänstfullt vid arrangemang av gymnastikfester. Armbandet delades i år ut till Mia Högkvist (Jakobstad). Högkvist är ordförande för den lokala kommittén och ordförande för JKG. Hon har rätten att bära smycket fram till nästa förbundsfest. Under samma fest utsågs Ann-Kristin Aartamo, Pia Nyman, Lena Lindström och Pia Boström till Hedersmedlemmar inom JKG.

FSGs vårmöte 2011

Pia Nyman tilldelades Arla Schwelas minnesked under FSGs vårmöte i Jakobstad för sitt förtjänstfulla arbete till World Gymnaestrada 2011. JKG gratulerar!

Förnyat Priima certifikat 2011

JKG fick sitt Priima certifikat förnyat i juni 2011 av det finska förbundet Svoli. Gäller vuxengymnastik.

Värd för FSG Gymnastikfest 8-10.6.2012

JKG och IF Drott har utsetts till värdar för FSG Gymnastikfest i Jakobstad 8-10.6.2012.

Lilla Kulturpriset

Under stadens idrottfest 17.3.2010 tilldelades JKG Lilla Kulturpriset som tack för föreningens medverkan med barndansteatern Robin Hood under Runebergsveckan.

Årets förening

JKG utsågs under FSGs vårmöte i Helsingfors den 13 mars 2010 till Årets förening 2009 och belönades med ett stipendium för fortbildning av ledare.

Årets juniortränare

Under JKGs årsmöte 6.3.2010 tilldelades Annett Gripenberg vandringspriset Årets juniortränare, som tack för hennes insatser kring utvecklandet av JKG till Sigillförening.

Pohjola Palkinto

JKG tilldelades Pohjola Palkinto under Keplis idrottsgala i Karleby 29.1.2010.

Staden Jakobstads Ambassadörstävling

JKG blev tredje pristagare i Staden Jakobstads Ambassadörstävling 2009 och belönades med ett presentkort på ett konferenstillfälle vid Jugend Home Hotel.

JKG blev Sigillförening

som första finlandssvenska gymnastikförening 6.12.2009.

JKG blev PRIIMA förening

år 2008.