Gympaskola

jkg-varfest-0515_16728dsc_9253

Kort sagt innebär Gympaskola mångsidig motion för barn. Att man i sin verksamhet har beaktat att barnmedlemmarna får möjlighet till att utvecklas på ett mångsidigt sätt. Mångsidigheten inom JKG garanteras genom att föreningen uppfyller kraven för Gympaskolakonceptet. Det är det finska förbundet Voimisteluliitto som satt riktlinjerna för Gympaskola och den riktar sig till föreningens barn under 12 år. Gympaskolan grundar sig på att stöda barnens utveckling och erbjuda dem en mångsidig rörlighetsform. Inom ramen för Gympaskolakonceptet kan man inrikta sig på olika grenar: Dans eller Truppgymnastik. Dessa grenar och många till finns representerade inom JKG och leds av erfarna barngymnastikledare.

Vad menas med mångsidighet?

  • gymnastik är i sig en motoriskt mångsidig motionsform där man jobbar med både grovmotorik och finmotorik
  • därtill skall olika organ belastas mångsidigt: energi-ämnesomsättningen belastas aerobiskt och anaerobiskt, stöd- och rörelseorganen belastas olika genom rörlighetsövningar, styrkeövningar, muskelstärkande övningar och nervsystemet belastas genom olika teknikövningar, rörelseserier och ren snabbhetsträning.
  • En tredjedel av de barn som motionerar i någon idrottsförening i Finland får inte tillräckligt med motion för att hålla en god hälsa!

Varje barngrupp inom JKG har också en detaljerad terminsplan, som innehåller utveckling av tre olika områden. Varje pass skall innehålla Grundrörelser, såsom gång, spring, hållning, små hopp samt Konditionsrörelser, såsom styrka, uthållighet, vighet, snabbhet samt Teknikrörelser, såsom rytmik, balans, koordination, akrobatik.

Anmäl ditt barn till en barngrupp här.