Vuxnas motionsväg

Din motionsväg – Från nybörjare till van idrottare

 • Varje person är välkommen med i föreningen.
 • Ta Kontakt med någon i styrelsen om du har frågor kring hur du kan komma med.
 • Nybörjargrupper ordnas för de som aldrig tidigare prövat på träning i grupp eller som haft en längre paus och vill börja om.
 • Grupper finns för nybörjare och grupper på medelsvår nivå / avancerad nivå finns för de som vill ha tyngre eller mer krävande träning.
 • Om plats finns kan utövaren byta grupp under pågående termin – enligt önskemål och behov.
 • Man får pröva på gratis i alla nybörjargrupper, men genom att anmäla sig på förhand garanteras en plats. Detta informeras om på webbplatsen vid terminstart.

Utövaren i fokus

 • Utövarna görs delaktiga i gruppen och föreningen och har möjlighet att framföra önskemål och behov gällande verksamheten i online undersökningar och muntligen via ledaren
 • Föreningen erbjuder alla likvärdigt möjlighet att delta i idrottsevenemang och/eller tävlingsverksamhet
 • Föreningen erbjuder flexibla möjligheter att delta i verksamheten. Man får pröva på gratis i alla grupper. Man kan även byta grupp under terminen om plats finns. Om grupperna blir för stora försöker föreningen dela upp dessa i fler tillfällen.
 • Föreningen erbjuder grupper för nybörjare eller stöder nybörjare på annat sätt och ser till att det finns möjlighet att utöva motion på olika nivåer.
 • Startkurs under planering att ordnas 4-8 ggr för att senare inkluderas i vanliga timmar
 • JKG deltar aktivt i Förbundens gymnastikevenemang, World Gymnaestrada och andra evenamng ordande av externa aktörer samt föreningens egna uppvisningar och föreställningar.
 • ALLA får delta i ALLA slags evenemang. Vi har ingen gallring eller uttagning. Vi informerar via webb, sociala media, lappar och ledare om evenemangen och sätter mål för hur många vi minst önskar att deltar.
 • Ingen tävlingsverksamhet för vuxna
 • Föreningens verksamhet är lätt tillgänglig för utövarna vid stadens Idrottshall och skolor.
 • Föreningen har riktlinjer för hur nya utövare välkomnas med i föreningen. Inlägget uppdateras före terminstart och marknadsför i olika kanaler (web, Facebook).

Vuxenmotionens mångsidighet

 • Föreningens ledda träningsverksamhet är organiserad i alla grupper.
 • De ledda passen är mångsidiga till sitt innehåll och förverkligande..
 • De ledda passen befrämjar hälsa och välmående och stöder motionärens helhetsutveckling.
 • De ledda passen är både fysiskt och psykiskt säkra.
 • I de ledda träningarna anpassas verksamheten  för olika behov enligt möjlighet.
 • Föreningen uppmuntrar också till träning på eget initiativ, ensam eller i grupp..
 • Gemenskapen är en viktig del i JKGs verksamhet. Alla är välkomna med att dela den. 
  14B991CA-ADFB-4A00-83ED-5E723644582C