Riktlinjer TRUPP

Alla får vara med

JKGs målsättning är att alla som vill skall kunna utöva estetisk truppgymnastik. Det som kan hindra målet är ledarbrist. Vi hoppas kunna möta behovet med rätt mängd ledare så att alla som vill kan delta. Det är därmed möjligt att komma med även som äldre gymnast i en så kallad Harrastegrupp.

Åldersklassen 8-10 år är enhetlig med möjlighet till extra träning

I de yngsta trupperna (under 10 år) hålls enhetlig träning enligt gemensamt uppgjord terminsplan, för att alla gymnaster ska ha samma chans att utvecklas och lära sig grentekniska grunder. Vi tränar 1-2 ggr per vecka, och erbjuder en extra träning i veckan åt de gymnaster som vill träna mera. Detta är inte bundet till hela truppen, utan ger möjlighet för de med mer motivation att komma framåt snabbare.

Åldersklasserna över 10 år indelning i Harraste/Kilpa

Kilpa – tydliga krav på färdigheter, målmedveten träning, flera timmar träning/vecka, flera tävlingar, högre kostnad, närvaroprocent 80%.

Harraste – alla får vara med, färre timmar träning/vecka, i första hand harrastetävlingar. 

Redan från 10-12 år har vi en tydligare indelning i Kilpa för målmedvetna gymnaster (och föräldrar) och i Harraste – trots att de alla tävlar i samma åldersklass. Gymnasterna tränar ofta tillsammans men Kilpagymnasterna tränar en gång mer i veckan.

Under våren får man själv kryssa i om man önskar fortsätta på Kilpa eller Harraste nivå från hösten. Vissa rörelser bör klaras av i Kilpa och närvaroprocenten bör vara 80%. 

Nya gymnaster över 10 år startar alltid i Harraste. Samtliga i Harraste har möjlighet att avancera till Kilpaserien varje sommar. Samtidigt bör man beakta att om motivationen går ner eller man önskar satsa mer på en annan idrott (=träning som inte går att kombinera av olika orsaker) kan man gå från Kilpa till Harraste nivå. Detta sker i samtal mellan gymnast/ledare/förälder.

Detta betyder att sammansättningen av truppen kan se olika ut från år till år. Det peppar gymnasterna till att göra sitt yttersta eftersom de vet att deras plats i Kilpatruppen inte är given, och ger samtidigt en möjlighet för nya att komma in.

Åldersklassträning

Trupper inom samma åldersklasser tränar tillsammans varje vecka oavsett Kilpa/Harraste, men Kilpa något mer. Vi jobbar på sammanhållningen och stämningen trupperna emellan för att kunna pussla om i trupperna vid behov. 

Om ledare / tillräckligt antal gymnaster inte hittas för både Kilpa & Harraste serie i samma åldersklass kan den ena klassen hamna att stängas / ej påbörjas. Nya kan ej komma med direkt i Kilpaserien, men kan träna med en annan Harrastegrupp (annan ålder) om önskas. Tävlingar är bundna till ålder, men ett par gymnaster får avvika med 1 år.

Styrelsen 1.9.2019
(uppdaterats 20.5.2021)

755B494F-4481-4F4A-8A9F-D2DE7ABD7D17