Riktlinjer TRUPP

Alla får vara med

JKGs målsättning är att alla som vill skall kunna utöva estetisk truppgymnastik. Det som kan hindra målet är ledarbrist. Vi hoppas kunna möta behovet med rätt mängd ledare så att alla som vill kan delta. Det är därmed möjligt att komma med även som äldre gymnast.

Åldersklasser tränar tillsammans

I trupperna hålls enhetlig träning enligt gemensamt uppgjord terminsplan, för att alla gymnaster ska ha samma chans att utvecklas och lära sig grentekniska grunder. Terminsplanen görs med truppkoordinator Mia Högkvist och samtliga truppledare. Vi tränar 1-3 ggr per vecka beroende på ålder och intresse.

Helgträningen är extra för de som vill. Den benämns ”Kilpa” men betyder inte att man automatiskt tävlar i ”Kilpaserien”. Tävlingsprogrammet kommer att vara det samma inom samma åldersgrupp, men olika svårighetsgrad. Indelningen sker enligt nivå och deltagande så att alla kan utföra rörelser på egen nivå. Truppen/trupperna kan tävla i endera Kilpa-nivå eller Harraste-nivå och detta kan ändra från tävling till tävling.

Vi jobbar på sammanhållningen och gymnasternas trivsel i gruppen och strävar efter att smidigt kunna pussla om i programsammansättning enligt nivåer. 

Styrelsen 11.8.2021

755B494F-4481-4F4A-8A9F-D2DE7ABD7D17