Årsklocka

VINTER (DECEMBER – FEBRUARI)
 • Julfest (första söndagen i december)
 • Ledarträff (början av januari)
 • Vårterminen inleds (andra veckan i januari)
VÅR (MARS – MAJ)
 • Årsmöte (mitten av mars)
 • Trupptävlingar (mars-maj)
 • Vårfest (första helgen i maj)
 • Ledaravslutning (början av maj)
SOMMAR (JUNI – AUGUSTI)
 • Sommarjumppa (juni)
 • Jakobs dagar (juli)
 • Ledarträff (mitten av augusti)
 • Städtalko (slutet av augusti)
HÖST (SEPTEMBER – NOVEMBER)
 • Höstterminen inleds (första veckan i september)
 • Dansföreställning (första helgen i november)