Barn och ungas träningsväg

Barn och ungas träningsväg – Från nybörjare till van idrottare

 • Varje person är välkommen med i föreningen.
 • Ta Kontakt med någon i styrelsen om du har frågor kring hur du kan komma med.
 • Nybörjargrupper ordnas för de som aldrig tidigare prövat på träning i grupp eller som haft en längre paus och vill börja om.
 • Grupper finns för nybörjare och grupper på medelsvår nivå / avancerad nivå finns för de som vill ha tyngre eller mer krävande träning.
 • Om plats finns kan utövaren byta grupp under pågående termin – enligt önskemål och behov.
 • Man får pröva på gratis i alla nybörjargrupper, men genom att anmäla sig på förhand garanteras en plats. Detta informeras om på webbplatsen vid terminstart.IMG-20210126-WA0019

Från intresse till passion

 • Föreningen utför trivselenkäter riktade till både barnen och ungdomarna samt deras föräldrar och tränare. Resultaten behandlas av styrelsen, och på basen av dessa strävar vi efter att kontinuerligt utveckla verksamheten. 
 • Vi har en positiv och uppmuntrande föreningsanda. 
 • Entusiasmen och glädjen syns i barnens träning.
 • Barn och unga kan påverka beslut som gäller deras egen träning och egna tävlingar.
 • Gruppens spelregler har diskuterats både med barnen och deras föräldrar.

Från mångsidig träning till grenteknik och från fysisk aktivitet till systematisk träning

 • Barnens totala träningsmängd följs upp genom diskussion.
 • Barnen uppmuntras också till träning på eget initiativ.
 • Mångsidighet: barnen uppmuntras att utöva andra idrottsgrenar än gymnastik och dans. Mångsidigheten ska synas också inom varje träningspass. Träningen är välorganiserad och säkerställer att alla kan prestera så bra som möjligt.
 • Föreningen erbjuder träning på olika nivåer så att det ska finnas alternativ för barn som utvecklas olika snabbt och som är olika motiverade. JKG erbjuder tävlingsgrupper inom truppgymnastiken, medan övriga grupper är hobbybetonade.
 • Barn och unga har möjlighet att följa den egna utvecklingen i färdigheter och fysiska egenskaper genom gymnastikpass. 

En idrottslig livsstil

 • Befrämjande av en idrottslig livsstil
 • Information om en idrottslig livsstil
 • Information till föräldrarna om betydelsen av en mångsidig träning och olikheter i barnens utveckling. 
 • Alla vuxna inom verksamheten är förebilder 
 • Antidoping är en förutsättning i vår verksamhet. 

Tävling och träning är utvecklande

 • Både tävling och träning ska vara inspirerande
 • JKG har en egen policy för truppverksamheten, där vi behandlar tävlingsverksamheten och våra olika tävlingsgrupper och -principer
 • Alla har möjlighet att delta i JKG:s verksamhet
 • Hobbyverksamheten är värdefull