Riktlinjer för verksamheten

1. Kärnvärden & verksamhet

JKGs verksamhetshandbok och ansvarsplan hittas här.

JKG grundades 1913 och är en idrottsförening med inriktining på gymnastik, dans och konditions- och styrkehöjande träning. Vår strävan är att erbjuda fysisk träning för barn och unga, kvinnor och män i alla åldrar.

Vår förening står för kärnvärdena AKTIV, POSITIV, SUND, KUNNIG. Kom till vår verksamhet som ledare eller medlem med dessa ord i bakhuvudet så hjälps vi gemensamt åt med att skapa en fin tillvaro för oss alla. Läs mer om våra kärnvärden här.

JKG:

 • erbjuder ett mångsidigt träningsprogram inom gymnastik, dans och styrka/motion för alla åldrar och för alla nivåer.
 • ordnar gemensamma aktiviteter och fester som t.ex. julfest, danssaga och vårfest
 • samarbetar med olika samarbetspartners (staden Jakobstad, andra idrottsföreningar, rikstäckande förbund, Citygruppen)
 • uppmärksammar årligen ledare samt andra personer som är aktiva i föreningen genom Årets Blomma för Aktiv, Positiv, Sund, Kunnig samt genom Ljusstaken och Årets juniorledare.

2. JKG Vision2025

“Ett naturligt och enkelt förstahandsval till hälsofrämjande träning för alla”

Genom att:

 • erbjuda ett mångsidigt träningsprogram som man mår bra av
 • inkludera alla oavsett ålder, kön, funktionsvariation, härkomst, inkomst, kunskapsnivå och erfarenhet
 • erbjuda våra medlemmar en plats i JKG genom hela livet och från nybörjare till van idrottare
 • erbjuda en trygg träning genom utbildade ledare, tutorskap, antimobbing- och antidopinglinjer
 • hålla medlemmen i fokus genom att lyssna till hen och kontinuerligt utvärdera och förbättra vår verksamhet
 • upprätthålla en välfungerande och modern kommunikation med våra medlemmar
 • hålla en hög klass med medryckande program i nationella och internationella evenemang
 • ha en aktiv samhällsroll och arbeta för en hållbar utveckling (ekonomiskt, ekologiskt, socialt)
 • utbilda och värna om inspirerande ledare
 • medverka till att våra medlemmar känner sig glada, motiverade och välkomna.

3. Varför medlem i JKG?

SATSA PÅ DIG SJÄLV och din familj med en SUND veckostruktur och sunda vänner till barnen. Kom med och utvecklas fysiskt och socialt, och förbättra din kondition, styrka och rörlighet. Hos JKG kan du ta del av KUNNIGA LEDARE och effektiv träning av hög kvalitet. Du kan träna under roliga och kravlösa förhållanden, höja ditt humör, dela gemenskapen och bidra till en bra stämning. Psykiskt välmående är hälsofrämjande – när DU MÅR BRA mår även din omgivning bra.

Tips till dig som är ny i JKG hittar du här.

Din motionsväg – Från nybörjare till van idrottare

 • Varje person är välkommen med i föreningen.
 • Ta Kontakt med någon i styrelsen om du har frågor kring hur du kan komma med.
 • Nybörjargrupper ordnas för de som aldrig tidigare prövat på träning i grupp eller som haft en längre paus och vill börja om.
 • Grupper finns för nybörjare och grupper på medelsvår nivå / avancerad nivå finns för de som vill ha tyngre eller mer krävande träning.
 • Om plats finns kan utövaren byta grupp under pågående termin – enligt önskemål och behov.
 • Man får pröva på gratis i alla nybörjargrupper, men genom att anmäla sig på förhand garanteras en plats. Detta informeras om på webbplatsen vid terminstart.

Läs mer om:

Barn och ungas träningsväg – Från nybörjare till van idrottare, dansare eller tävlingsgymnast

Vuxnas motionsväg – Från nybörjare till van motionär

DBABD747-35D8-403C-9E27-4779F1182CF7

4. Terminsavgift och medlemsanmälning

Terminen pågår vanligen från september till första veckan i december samt från andra veckan i januari till mitten på maj.

Läs mer om terminsavgifter här.

Medlemsanmälningar

JKG har ett elektroniskt medlemsregister. Det innebär, att medlemmen i första hand själv ska registrera sig på webben och anmäla sig till de grupper hen vill delta i. Medlemsregistret finns på adressen www.go.hoika.net, men lättast hittas det via denna länk. Skriv in Jakobstads Gymnastikförening i sökfältet på den första sidan som kommer upp. 

Räkningen till medlemmarna skapas då man anmäler sig, man kan välja mellan att skriva ut den direkt eller få den sänd till sin e-postadress. Anvisningar för hur man registrerar och anmäler sig finns på hemsidan och i själva anmälningstjänsten.

Man registrerar sig en gång, och får då ett lösenord med vilket man kan logga in i tjänsten senare. Samma användarnamn och –lösenord ska användas också följande termin, man behöver alltså inte registrera sig på nytt. Anmälningarna till grupperna ska göras på nytt varje termin.

Om medlemmen inte själv har tillgång till dator, kan hen fylla i en pappersblankett, som ges åt medlemssekreteraren efter det 3:e träningstillfället. Sekreteraren för in personen i registret och skriver ut en räkning, som ges till medlemmen av ledaren eller postas.

Observera att försäkring inte ingår i terminsavgiften. Information om de olika grupperna finns både i medlemsregistret och på JKG:s hemsida. Jenny Herrmans är ansvarig för medlemsregistret.

5. Tähtiseura Kvalitetscertifierad

JKG blev som första finlandssvenska gymnastikförening PRIIMA-förening hösten 2008 och fick sitt certifikat förnyat år 2011 och år 2014. År 2018 ersattes Priima-certifieringen av Finlands Olympiska Kommittés kvalitetscertifikat Tähtiseura, vars kvalitetskriterier har utarbetats i samarbete med gymnastikförbundet SVOLI. JKG auditerades enligt Tähtiseura-kriterierna för vuxenverksamhet hösten 2018 och våren 2021 och får därmed kalla sig Tähtiseura-förening och använda den röda Tähtiseura-logon 3 år framöver.

JKG blev Sigillförening som första finlandssvenska gymnastikförening 6.12.2009. Sigillet förnyades 2013. År 2018 ersattes sigillet av Finlands Olympiska Kommittés kvalitetscertifikat Tähtiseura, vars kvalitetskriterier har utarbetats i samarbete med gymnastikförbundet SVOLI. JKG auditerades enligt Tähtiseura-kriterierna för barn- och ungdomsverksamheten hösten 2018 och våren 2021 och får därmed kalla sig Tähtiseura-förening och använda den gröna Tähtiseura-logon 3 år framöver.

Tähtiseura

6. Försäkring

Medlemmarna är INTE försäkrade i vår förening.

7. Kontakt

Kontaktuppgifter till styrelse och funktionärer hittas på föreningens hemsida.