Riktlinjer för ledaren

Riktlinjerna för ledaren finns till för att stödja ledaren i sitt arbete. Dessa uppdateras årligen via styrelsen samt vart tredje år i intern auditering i samarbete med ledarna. Riktlinjerna finns tillgängliga på föreningens webbplats och gås igenom vid varje höststart.

Målsättning med verksamheten

Det viktigaste målet med verksamheten är glädjen och gemenskapen i vår mångsidiga träning för alla och envar. Vi vill att våra medlemmar skall kunna träna oavsett ålder och vi vill att de skall ha roligt när de umgås och tränar ihop. Positiv är ett av föreningens kärnvärden.

Samhörigheten mellan åldrar är också en viktig målsättning. Vi vill skapa samhörighet över gruppgränser och åldersklasser. Detta bygger vi på genom ett mångsidigt och varierande utbud som passar en bred målgrupp samt genom att delta i föreningens och förbundens gymnastikfester, evenemang och uppvisningar.

För att klara av att erbjuda ett mångsidigt program för alla (oavsett ålder, kön, inkomst, härkomst, funktionshinder, kunskapsnivå och erfarenhet) är det viktigt att hålla en låg medlemsavgift, som ändå möjliggör att verksamheten går runt. Detta lever vi upp till genom målen:

 • 10-15 barn per ledare; 20-25 per vuxen
 • totalt 900 st medlemmar
 • ett brett utbud på ca 40 olika pass i veckan

Ledarens roll

Ledaren fyller en viktig roll som förebild för medlemmen och för ett väl fungerande och hållbart samhälle. För att uppnå en god träning uppmanas ledaren att:

 • Följa JKG:s allmänna riktlinjer för verksamheten
 • Leva upp till JKG:s kärnvärden Aktiv, Positiv, Sund, Kunnig både i och utanför salen
 • Välkomna nya utövare till sina pass och berätta om var information om JKG:s verksamhet kan hittas (web, Facebook, Instagram)
 • Se till att alla pass innehåller:
  – Uppvärmning
  – Styrketräning/konditionsdel
  – Teknikträning / koordination inom olika områden (särskilt för barn och ungdom)
  – Nedvarvning/avslappning
 • Planera passen på förhand så att hela timmen utnyttjas, och med syfte att upprätthålla och stärka en god kondition, och därmed förebygga alternativt rehabilitera fysiska skador
 • Erbjuda alternativa rörelser för dem som t.ex. har problem med knän eller rygg, eller olika nivå på rörelserna
 • Inspirera och uppmuntra utövarna till en aktiv livsstil och egen träning, samt informera om JKG:s övriga pass.
 • Skaffa en ersättare/vikarie om du av någon anledning inte själv kan hålla ditt pass. Inhibera en timme endast i yttersta nödfall. Om timmen ändå måste inhiberas bör salen avbokas.
 • Ta tag i problem genast om sådana uppstår i gruppen. Om det gäller något materiellt eller något i salen skall du kontakta någon i styrelsen. Du kan alltid kontakta vår Barntutor eller Vuxentutor.
 • Informera utövarna om kommande evenemang, uppvisningar och fester.
 • Sträva efter en god samverkan mellan individerna i gruppen. Vi vill stärka den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos våra medlemmar.
 • I tävlingssammanhang är ledarens främsta roll att positivt stödja utövarna att prestera enligt de förutsättningar som finns och enligt gemensamt överenskomna mål.
 • Gilla föreningens Facebook-sida och följ vårt Instagram-konto, ansök också gärna om att bli administratör.

Tillägg för barnledare

 • Fungera som en förebild för gruppen du leder – tänk på hur du bemöter varje gymnast, hur du klär dig till träningen och vilket språk du använder.
 • Se och uppmuntra varje barn samt betona jämlikhet, tolerans och respekt i gruppen.
 • Göra upp spelregler för och tillsammans med din grupp och se till att både gymnasterna och föräldrarna (om gruppen består av yngre barn) blir informerade om dem.
 • Utnyttja Svolis Gymnastikpass – där kan gymnasten fylla i varefter de lär sig en ny rörelse eller färdighet.
 • Hjälpa barnet att utvecklas fysiskt och motoriskt genom att erbjuda utmaningar och möjlighet att lyckas (och misslyckas).
 • Inspirera och uppmuntra barnen till en aktiv livsstil och egen träning, t.ex. att gå eller cykla själv till träningar och skola istället för bli skjutsad.
 • Erbjuda en alternativ grupp till de barn som av någon anledning inte får lämplig träning i din grupp (för svår, för lätt, brist på motivation).
 • Informera barn- och föräldrar om kommande träningar, evenemang, uppvisningar och fester. Du kan skriva egna infobrev som du delar ut, informera på hemsidan eller via Facebook genom att meddela ordförande henrika.granholm@gmail.com.
 • Du kan också skapa en WhatsApp-grupp för din grupp, säkerställ i så fall att alla barn eller föräldrar hör till gruppen.
 • Om en trupp behöver indelas i kilpa, harraste eller andra grupper behöver ledaren ALLTID kontakta trupparbetsgruppen först. Gäller även vid omdelning av trupper. Kontaktuppgifter till Truppansvariga finns på webben.

Utbildning

Varje ledare bör ha grundutbildning minst 15h. Därtill uppmanas till fortbildning 1-2 ggr per år. JKG bekostar utbildningen. Varje ledare bör genomgå föreningens kortkurs i Första hjälp. Utbildningsansvarig: Elin Blomqvist.

Tutorverksamhet erbjuds åt våra ledare. Kontaktperson: Sofia Grönroos och Pia Nyman.

Verksamhetsmiljö

JKG strävar efter att erbjuda en trygg verksamhetsmiljö åt ledare och medlemmar. Eventuella brister i säkerhet eller komfort bör meddelas till styrelsen, så att åtgärdsplan kan sättas igång. Ledaren har tillgång till handredskap, mattor, musikanläggning, första hjälp väska. Headset finns i en del salar och ledaren får ett eget skydd till mikrofonen.

Vi har tydliga Coronaregler fysiskt i salar och online. Rengöring av handredskap, avspritning osv ingår numera i ordinarie träning. Minderåriga ledare har en “Vuxen på plats”.

JKG har en handlingsplan för förebyggande av mobbning. Kontaktperson: Elin Blomqvist.IMG-20210126-WA0010

Planering och genomförande

Varje pass planeras på förhand enligt egna teman och eget upplägg. Planera passen så att hela timmen utnyttjas. Minimera väntetider och “dötid” då inget händer. I undersökningar bland medlemmar fås tips om vidareutveckling. I övrigt har ledaren rätt fria händer att forma sitt pass.

Terminsplan

Ledare för barn och unga gör upp en terminsplan. Kontaktperson: Malin Muukkonen.

Deltagarlistor

Fyll noggrant i deltagarlistorna för din grupp och följ upp närvaron vid varje träningstillfälle. Deltagarlistan lämnas in till sekreteraren vid terminslutet. Kontrollera att de som är antecknade på deltagarlistan är anmälda till din grupp i medlemsregistret.

Verksamhetshändelser

Om din grupp deltar i tävlingar, kurser, seminarium eller uppvisningar under terminen, skall du meddela om detta per epost till sekreteraren Sofia Grönroos. Denna information används dels som underlag för föreningens verksamhetsberättelse och redovisas dessutom till förbundet. Händelserna mejlas kontinuerligt eller vid terminsslut till sofia.m.kamila@gmail.com.

Möten

Föreningen ordnar ledarträffar några gånger per år. Som ledare förpliktigar du dig till att delta i dessa om inte skälig orsak finns att ej delta. Här får du viktig information och styrelsen får feedback på hur verksamheten fungerar.

Föreningen håller årsmöte i mars, annons kommer i ÖT 2 veckor på förhand. Till årsmötet är alla ledare och medlemmar välkomna!

Uppvisningskläder och material

Föreningens material kan lånas till uppvisningar från garderoben i JKG-salen. Nyckel finns i simhallskassan. Anteckna alltid vad du tagit samt ditt namn och telefonnummer. Returnera materialet efter användning och häng upp det snyggt och prydligt. Kolla med styrelsen om du vill skaffa nya dräkter.

Ledaravtal, löner och försäkring

Vid början av höstterminen uppgörs ett Ledaravtal mellan föreningen och ledaren. Ur avtalet framgår ledarens namn, lön samt ledarens och föreningens rättigheter och skyldigheter. För en minderårig ledare ska avtalet undertecknas av ledarens vårdnadshavare.

I slutet av terminen ska du lämna in din timredovisning till kassören, så att vi ska kunna betala dig lön. Fyll i alla uppgifter och bifoga en kopia på skattekortet (för dem som har ett ordinarie jobb beskattas JKG-lönen som biinkomst). Timredovisningen kan lämnas in på papper eller per e-post till jgronroos@gmail.com. Kassören räknar som regel lönerna två gånger per år, i maj och i december.

JKG:s löneklasser fås via föreningens kassör. Egna företagare kan fakturera JKG per timme.

Om 2 ledare delar på en timme betalas en ledarlön och en hjälpledarlön totalt sett. Ledargåva, vårmiddag, årets blomma, samt gratis träning i alla grupper är andra exempel på avtackning av ledare. Hjälpledare är inte ansvariga för planring av passen eller för gruppen som sådan. Därav bekostar hjälpledare sin egen träning, men får lön för de timmar de är hjälpledare.

Som ledare är du försäkrad via JKG (arbetsgivarförsäkring). Medlemmarna är INTE försäkrade i vår förening.

Kontakt

Kontaktuppgifter till styrelse och funktionärer hittas på föreningens hemsida.

Alla är välkomna med i JKG!