Direktiv för en trygg träning


All verksamhet startar nu upp fre 3.2.2022! Anmälan här! Obs! I samråd med regionansvariga inleds Rörelseglädje först 24.2. 

Restriktioner och direktiv för en trygg träning:

 • kom inte till träningen om du är sjuk eller förkyld!
 • tvätta händerna med tvål och vatten före och efter passet 
 • nys eller hosta i armvecket
 • låna inte ut drickflaskan till andra
 • torka av redskap efter passet
 • håll avstånd till övriga deltagare, både i salen och i aulan, och undvik närkontakt
 • blanda inte olika grupper med varandra före och efter passet
 • passen avslutas 5 minuter tidigare
 • munskydd används utanför salen före och efter passet samt av ledaren under passet
 • föräldrar väntar utomhus på sina barn, om barnet klarar sig självt in och ut. Föräldrar som följer barn in bär ansiktsmask.
 • meddela genast föreningens styrelse / ledare om du deltagit i föreningens timmar och testat positivt för Coronavirus
 • varje familj eller medlem gör sitt eget beslut om deltagande i träningar. Varje medlem deltar på eget ansvar.

Vi följer med situationen och anpassar oss enligt rekommendationerna.

3 thoughts on “Direktiv för en trygg träning

Comments are closed.