Vad är en gymnastikfest?

Läs mer i Bulletin 1 om vad en gymnastikfest är, hur man anmäler sig, vad man kan delta i med mera!

Bulletin 1