Julträning Trupper

För alla trupper ordnas Domardagar i Rettig Sport Center.

Tors 28.12
•10:15-11:15 Viola Y
•11:15-12:15 Viola X
•12:30-13:45 Gnistra
•14:00-15:15 Ixia
•15:30-16:45 Isadora
•16:45-18:00 Violetta X

Fre29.12
•10:30-12:00 Feya
•12:00-14:00 Eleia
•12:00-14:00 Wix
•14:00-15:00 Violetta Z
•15:00-16:30 Grundträning för Violettta, Viola, Isadora, Ixia och Gnistra
•16:30-17:30 Violetta Y

Lö 6.1
•12:00-14:00 Ewelia X
•15:00-17:00 Ewelia Y

Alla bör värma upp innan träningen börjar. Samling 15-20 minuter före utsatt tid.Håret skall vara uppsatt och klädseln enhetlig.

Utöver domardagarna ordnas för de äldre gymnasterna även truppträning torsdag 7.12, 14.12, 21.12 samt 4.1 kl. 18.00 i Idrottsgårdens Övre sal samt tisdag 5.12, 12.12, 19.12 och 2.1 kl 18 i ÖS. Gäller Violetta, Viola, Isadora, Ixia och Gnistra

Anmäl er på Hoika, avgiften bör vara betald senast 15.12 för garanterat deltagande i Domardagen
•5 € för Wix, Ewelia, Eleia& Feya (låg avgift, gäller enbart domardagen)
•15 € för Viola samt Violetta Z och Y (domardagen samt julträning)
•20 € för Violetta X, Isadora, Ixia och Gnistra (domardagen med inhyrd domare inkl. videokorrigering av program samt julträning)