Barn
<h2>BARN</h2> JKG:s barngrupper strävar efter att utveckla grov- och finmotorik, balans, rörlighet, rytm- och taktsinne. Alla grupper passar för pojkar och flickor. Gymnastiken är ett bra komplement till annan typ av idrott och andra intressen. Även förmågan att fungera ihop i grupp och bjuda på sig själv är viktiga element. JKGs verksamhet är kvalitetscertifierad enligt Gympaskolakonceptet och uppfyller kraven för Sigillförening. Deltagaravgiften är 45 euro per termin. <table border="0" width="650" cellspacing="2" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Må</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">17.30</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Gympaskola 4-5 år</td> <td bgcolor="#cccccc">Annett (Sandra)</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Må</td> <td bgcolor="white" width="10%">18.15</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Gympaskola 6-7 år</td> <td bgcolor="white">Annett (Sandra)</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Må</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">17.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">DS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Dance & Show fr. 11 år</td> <td bgcolor="#cccccc">Victoria & Tilda</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Må</td> <td bgcolor="white" width="10%">18.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">DS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Dance & Show 8-10 år</td> <td bgcolor="white">Lydia & Matilda</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">17.15</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">D.A.N.C.E 10-13 år</td> <td bgcolor="#cccccc">Annika (Milja)</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="white" width="10%">17.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">DS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Supernova*</td> <td bgcolor="white">Maya & Matilda</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">16.45</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">VBY</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Familjegymnastik 2-4 år</td> <td bgcolor="#cccccc">Elin</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="white" width="10%">17.30</td> <td bgcolor="white" width="5%">VBY</td> <td bgcolor="white" width="45%">Familjegymnastik 2-4 år</td> <td bgcolor="white">Elin</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">18.15</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">VBY</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Familjegymnastik 2-4 år</td> <td bgcolor="#cccccc">Elin</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Ons</td> <td bgcolor="white" width="10%">18.15</td> <td bgcolor="white" width="5%">OXH</td> <td bgcolor="white" width="45%">Dansskola 6-8 år</td> <td bgcolor="white">Nicole</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">To</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">17.15</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Etelänummen koulu</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Dansskola 4-6 år (start 16.1.2020)</td> <td bgcolor="#cccccc">Alva</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">To</td> <td bgcolor="white" width="10%">17.30</td> <td bgcolor="white" width="5%">DS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Dance & Fun 8-10 år</td> <td bgcolor="white">Moa & Ellen</td> </tr> </tbody> </table> * Grupp för barn och ungdomar med funktionshinder eller särskilda behov. En assistent kan delta i passet. <h2>ESTETISK TRUPPGYMNASTIK</h2> Estetisk truppgymnastik är en mångsidig tävlingssport där man betonar uthållighet, snabbhet, styrka, vighet, centralrörelseteknik, koordination och uttrycksfullhet. Varje rörelse bildar en helhet. Grupperna tränar 2-3 gånger per vecka och deltagarantalet är begränsat. Deltagaravgift 55/65 euro per termin. <strong>Wix</strong> (f. 2011-2013) <strong>Violetta</strong> (f. 2009-2010) <strong>Viola</strong> (f. 2008-2009) <strong>Isadora</strong> (f. 2006-2007) <strong>Ixia</strong> (f. 2006) <strong>Gnistra</strong> (f. 2004-2006) <strong>Mirella</strong> (f. 2003-2004) <strong>Glimma</strong> (f. 2001-2002) <table border="0" width="650" cellspacing="2" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Må</td> <td bgcolor="white" width="10%">17.15</td> <td bgcolor="white" width="5%">RET</td> <td bgcolor="white" width="45%">Programträning - Ixia</td> <td bgcolor="white">Tilde W (Erika)</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Må</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%"><span style="color: #000000;">18.15</span></td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">RET</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Programträning - Viola</td> <td bgcolor="#cccccc">Tilda & Erika</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="white" width="10%">17.30</td> <td bgcolor="white" width="5%">RÅD</td> <td bgcolor="white" width="45%">Grenteknik - Isadora & Ixia</td> <td bgcolor="white">Rebecca & Tilde W</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%"><span style="color: #000000;">17.00</span></td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">RET</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Programträning - Wix y</td> <td bgcolor="#cccccc">Jenna & Sofia</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="white" width="10%"><span style="color: #000000;">17.45</span></td> <td bgcolor="white" width="5%">RET</td> <td bgcolor="white" width="45%">Programträning - Wix z</td> <td bgcolor="white">Jenna & Sofia</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%"><span style="color: #000000;">18.30</span></td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">RET</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Programträning - Violetta (extra)</td> <td bgcolor="#cccccc">Alva</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="white" width="10%"><span style="color: #000000;">19.30</span></td> <td bgcolor="white" width="5%">RET</td> <td bgcolor="white" width="45%">Programträning - Mirella</td> <td bgcolor="white">Alva & Elin</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Ons</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%"><span style="color: #000000;">16.30</span></td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">RET</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Programträning - Violetta x</td> <td bgcolor="#cccccc">Alva</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Ons</td> <td bgcolor="white" width="10%"><span style="color: #000000;">17.30</span></td> <td bgcolor="white" width="5%">RET</td> <td bgcolor="white" width="45%">Programträning - Violetta z</td> <td bgcolor="white">Sara</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Ons</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%"><span style="color: #000000;">18.30</span></td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">RET</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Programträning - Violetta y</td> <td bgcolor="#cccccc">Elin</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Ons</td> <td bgcolor="white" width="10%">18.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">RÅD</td> <td bgcolor="white" width="45%">Grenteknik - Viola</td> <td bgcolor="white">Tilda & Erika</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">To</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%"><span style="color: #000000;">17.30</span></td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">RET</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Programträning - Isadora</td> <td bgcolor="#cccccc">Rebecca</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">To</td> <td bgcolor="white" width="10%">18.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">RÅD</td> <td bgcolor="white" width="45%">Grenteknik - Wix</td> <td bgcolor="white">Jenna & Sofia</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">To</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">19-19.30</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">RÅD</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Programträning - Wix x</td> <td bgcolor="#cccccc">Jenna & Sofia</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">To</td> <td bgcolor="white" width="10%">18.30</td> <td bgcolor="white" width="5%">RET</td> <td bgcolor="white" width="45%">Programträning - Glimma</td> <td bgcolor="white">Mia</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">To</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">19.30</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">RET</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Programträning - Gnistra</td> <td bgcolor="#cccccc">Mia</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Lö</td> <td bgcolor="white" width="10%">10.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">DS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Grenteknik - Violetta x, y & z</td> <td bgcolor="white">Team</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Lö</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">12.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">DS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Grenteknik - Ixia, Isadora & Viola</td> <td bgcolor="#cccccc">Team</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Lö</td> <td bgcolor="white" width="10%">11.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Grenteknik - Gnistra, Mirella & Glimma</td> <td bgcolor="white">Mia</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Sö</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">16.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Fotteknik - Gnistra, Mirella & Glimma</td> <td bgcolor="#cccccc">Mia</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Sö</td> <td bgcolor="white" width="10%">17.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Styrka och kondition - Gnistra & Glimma</td> <td bgcolor="white">Mia</td> </tr> </tbody> </table>
Ungdom
<a href="http://www.jkg.fi/wp-content/uploads/2010/08/JKG-fabrik-ungdom.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2745" src="http://www.jkg.fi/wp-content/uploads/2010/08/JKG-fabrik-ungdom.jpg" alt="ungdom" width="2165" height="903" /></a> JKG:s dansgrupper ses ofta uppträda under olika evenemang i Jakobstad. Våra kunniga dans- och motionsledare bjuder på kreativa koreografier och svettig gympa i olika former. Grupper finns för både nybörjare och längre hunna – alla ryms med! <table border="0" width="650" cellspacing="2" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Må</td> <td bgcolor="white" width="10%">17.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">DS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Dance & Show fr. 11 år</td> <td bgcolor="white">Victoria & Tilda</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Må</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">19.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">DS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Dance & Show fr. 14 år</td> <td bgcolor="#cccccc">Lydia & Matilda</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Må</td> <td bgcolor="white" width="10%">20.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Yoga</td> <td bgcolor="white">Maija</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Må</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">20.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">DS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">HIIT (högintensiv träning)</td> <td bgcolor="#cccccc">Mia / Henrika / Erica</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="white" width="10%">17.15</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">D.A.N.C.E 10-13 år</td> <td bgcolor="white">Annika (Milja)</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">19.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Fysiopilates (nybörjare)</td> <td bgcolor="#cccccc">Lena</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="white" width="10%">20.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Fysiopilates (forts.)</td> <td bgcolor="white">Lena</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">18.30</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">RÅD</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Dans fr. 14 år (Advanced)</td> <td bgcolor="#cccccc">Anna</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="white" width="10%">19.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">DS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Dans fr. 13 år (Beginners)</td> <td bgcolor="white">Nicole</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Ons</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">16.45</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Power Youth</td> <td bgcolor="#cccccc">Matilda</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Ons</td> <td bgcolor="white" width="10%">19.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Boxercise</td> <td bgcolor="white">Erica</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Ons</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">20.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Show & Jazz fr 15 år</td> <td bgcolor="#cccccc">Sussie</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">To</td> <td bgcolor="white" width="10%">17.45</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Rörelseglädje*</td> <td bgcolor="white"> Annica (Cassandra)</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">To</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">19.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Body Workout</td> <td bgcolor="#cccccc">Pia-Maria</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">To</td> <td bgcolor="white" width="10%">20.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Dansant Workout</td> <td bgcolor="white">Pia N</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Fre</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">17.15</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">IDR</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Fredagslänk & Intervallträning</td> <td bgcolor="#cccccc">Ronny</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Lö</td> <td bgcolor="white" width="10%">10.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Power Hour**</td> <td bgcolor="white">Erica / Pia-Maria</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Sö</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">17.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Power Hour</td> <td bgcolor="#cccccc">Mia</td> </tr> </tbody> </table> * Grupp för personer i övre tonåren och äldre med funktionshinder eller särskilda behov. En assistent kan delta i passet. ** Barnpassning med Tilde & Milja i lilla rummet (ÖS).
Vuxen
<strong> <a href="http://www.jkg.fi/wp-content/uploads/2010/08/JKG-fabrik-vuxen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2748" src="http://www.jkg.fi/wp-content/uploads/2010/08/JKG-fabrik-vuxen.jpg" alt="vuxen" width="2165" height="903" /></a></strong> Motionera, så orkar du mera. JKG:s motionsgympa finns i olika svårighetsgrad och tempo. Grupperna leds av välutbildade ledare och fysioterapeuter, som sakkunnigt anpassar rörelserna efter gruppens nivå. Alla motionsgrupper riktar sig till både män och kvinnor och ManPower enbart till män. <table border="0" width="650" cellspacing="2" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Må</td> <td bgcolor="white" width="10%">19.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Måndagsmotion</td> <td bgcolor="white">Pia B</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Må</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">20.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Yoga</td> <td bgcolor="#cccccc">Maija</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Må</td> <td bgcolor="white" width="10%">20.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">DS</td> <td bgcolor="white" width="45%">HIIT (högintensiv träning)</td> <td bgcolor="white">Mia / Henrika / Erica</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">18.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">DS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">ManPower</td> <td bgcolor="#cccccc">Johanna B</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="white" width="10%">19.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Fysiopilates (nybörjare)</td> <td bgcolor="white">Lena</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Ti</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">20.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Fysiopilates (forts.)</td> <td bgcolor="#cccccc">Lena</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Ons</td> <td bgcolor="white" width="10%">17.45</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Fysiogympa</td> <td bgcolor="white">Eija</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Ons</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">19.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Boxercise</td> <td bgcolor="#cccccc">Erica</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Ons</td> <td bgcolor="white" width="10%">20.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Show & Jazz</td> <td bgcolor="white">Sussie</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">To</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">17.45</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Rörelseglädje*</td> <td bgcolor="#cccccc">Annica (Cassandra)</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">To</td> <td bgcolor="white" width="10%">19.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Body Workout</td> <td bgcolor="white">Pia-Maria</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">To</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">19.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">DS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">FSG Festivalprogram - Les Pions</td> <td bgcolor="#cccccc">Lena, Pia N, Pia B</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">To</td> <td bgcolor="white" width="10%">20.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Dansant Workout</td> <td bgcolor="white">Pia N</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Fre</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">09.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width=""">ÖS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">IKI Liike Jumppa 65+</td> <td bgcolor="#cccccc">Ulrika</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Fre</td> <td bgcolor="white" width="10%">10.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Tuff Morgonmotion</td> <td bgcolor="white">Ulrika</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Fre</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">17.15</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">IDR</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Fredagslänk & Intervallträning</td> <td bgcolor="#cccccc">Ronny</td> </tr> <tr> <td bgcolor="white" width="5%">Lö</td> <td bgcolor="white" width="10%">10.00</td> <td bgcolor="white" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="white" width="45%">Power Hour**</td> <td bgcolor="white">Erica / Pia-Maria</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">Sö</td> <td bgcolor="#cccccc" width="10%">17.00</td> <td bgcolor="#cccccc" width="5%">ÖS</td> <td bgcolor="#cccccc" width="45%">Power Hour</td> <td bgcolor="#cccccc">Mia</td> </tr> </tbody> </table> * Grupp för personer i övre tonåren och äldre med funktionshinder eller särskilda behov. En assistent kan delta i passet. ** Barnpassning med Tilde & Milja i lilla rummet (ÖS).

Om JKG

JKG har idag ungefär 800 medlemmar, varav över 100 utgörs av pojkar och män. JKG är certifierad enligt Tähtiseura-programmet för både barn-, ungdoms- och vuxenverksamheten. Vi erbjuder ett 40-tal olika grupper för alla åldrar.

Våra kärnvärden är Aktiv, Positiv, Sund och Kunnig. Detta lever vi upp till genom vårt höga medlemsantal av aktiva gymnaster och vårt aktiva deltagande i uppvisningar och shower. Sundhet, livsglädje och positiv föreningsanda är oskrivna motton i alla grupper. Vi satsar på en avstressande, hälsobefrämjande och mångsidig verksamhet. Våra ledare utbildar sig flera gånger per år och styrelsen har egen ekonom, marknadsförare och annan gymnastik- eller träningsutbildad personal.

SATSA PÅ DIG SJÄLV OCH DIN FAMILJ

Schema 7.1.2020
Passbeskrivning
Terminsavgift

Motion & Hälsa

Motion & Hälsa
Uppvisningar
SPORTLOVSKAMPANJ: KOM MED TILL HALVA AVGIFTEN!
Välkommen på julfest 1.12!
FSG Festival Närpes 2020
Att glädjas tillsammans är sann glädje
Övningar inför danssaga Tusen och en natt
Höstkampanj: Kom med till halva avgiften!
Kraft i åren – Motion för äldre med JKG
Om gemenskap och känslan av att höra till
JKG under Jakobs Dagar
Välkommen på vårfest! Tervetuloa kevätjuhliin!
Barn, stress och avslappning
En frisk mun – en frisk kropp
Fysisk aktivitet och skolframgång
Samspel och samarbete i föreningsliv
Bekanta dig med programmen till Dornbirn
Dansuppvisning Skönheten och Odjuret
Barn och ungdomar behöver röra på sig
Övningar inför danssaga Skönheten & Odjuret
Är du ny i JKG? Det är enkelt och lätt att komma med!
Häng med på Gymnaestrada till Dornbirn 2019!
Intervaller ökar hjärtats kapacitet
Hälsa är att ta medelvägen
Viktiga datum i augusti
Finmotorik med tennisboll
JKG Jakobs Dagar 2018
Sommarjumpa i juni
Varför är det bra att använda stödstrumpor?
Välkommen på vårfest 7.5.2018!
SPORTLOVSKAMPANJ: HALVA AVGIFTEN!
Välkommen med på JKG Feel Good 
Trupptävlingar 2018
Fem fördelar med gruppträning
Bra mat för unga idrottare
Riccione 1-6 juli 2018
Middag efter dansföreställning 4.11
Övningar till Finland 100 år
JKG Dansföreställning 3-4.11
Livsloppet 10.10
Välkommen på kick-off inför höststarten!
JKG deltar i paraden på lördagen!
Vi uppträder på Jakobs dagar!
Bilder från Vårfesten
Välkommen på vårfest! Tervetuloa kevätjuhliin!
Vårkampanj: Halva avgiften
Nu släpps biljetter till kvällens genrep!
Några platser kvar till Sjöjungfrun!
JKG Dansföreställning Sjöjungfrun
Hjältar
VÄLKOMMEN PÅ JULFEST 4.12!
Välkommen med på ett roligt och svängigt motionspass!
Välkommen med till halva avgiften!
Livsloppet gav energi och spred glädje
MÅNADENS HÄLSOPUFF – SEPTEMBER
Livsloppet 10 okt
Modern dans och Disco & Show – träningar inför Jakobsdagar
JKG uppträder på Jakobs Dagar
Vårfestens träningstider
VÄLKOMMEN PÅ VÅRFEST!
JKG antagna till Finland 100 år programmet
Fredagslänken är tillbaka!
Voimistelu liikuttaa – seuroissa liikkuu jo 122 000
Stara 9.4 i Jakobstad
Välkommen med till halva avgiften!
Nyttiga mellanmål för barn
Danssagan 12-13.2
Att träna i grupp utvecklar
Koululaisen 5 terveellistä välipalaa
5 sunda mellanmål till skolbarnen
Träningsdag på Norrvalla 23.1
Träningstider för danssagan
Haluatko parantaa kuntoasi hauskalla ja hikisellä tavalla suomeksi ja ruotsiksi?
Rakastaako lapsesi tanssimista?
Har du ett barn som älskar att dansa?
Aj! Ont i hälsenan?
Välkommen på julfest!
Danssaga 2016 – viktiga datum!
HÖSTKAMPANJ – MAHTAVA MARRASKUU
Vi uppträder under Jakobs dagar!
#JKGgoesStormskärsmaja
Vårfest 11 maj kl 18.30
Vårfest 11 maj (Sponsorer)
Asema 12.4 INFO
#JKGgoesVIIDAKKOKIRJA
Anmälan / Ilmoittautuminen Asema 12.4
Mästerkatten biljetter
Mästerkatten träningar
Barndansteatermöte 2.11
World Gymnaestrada 2015
Hälsopuff i maj!
Träningstider Vårfest 7.5
Sponsorer inbjuds till vårfest
Vårfest 7.5.2014
Hälsopuff i april!
JKG på Åldringsgalan 19.3
Hälsopuff i mars!
Kepli 100 år
JKG 100 år – Festtalet
JKG 100 år – Tack & Utmärkelser
Biljetter till 100-års jubileet
JKG uppträder på Kepli 100års gala
Övning 2.11
Kamratsits 16.11.2013
Övningar inför 100-års jubileet
JKG 100 år
Karlsson träning!
JKG på Jakobs Dagar
Vårfestinbjudan till sponsorer
Glimma etta i FSGM
Genrep Vårfest 7.5
Glimma etta i Joensuu 13.4
Trupp FSGM i Jakobstad 27.4
Dansteater Snövit 9.2
Glimma & Gnistra på Asema 24.11
JKG uppträder på Barnfesten
JKG Julfest 2.12
JKG på Köpmannamässan
Spotlight 22.8
Uppvisningar under Jakobs Dagar
Foton Parad&Invigning
Family power dräkter kommit
Info om Gymnastikfesten
Vårfest 2 maj kl 18.30
Barndansteaterns tider
JKG uppträder 10.12
JKG julfest 4.12
JKG uppvisning Jakobs Dagar
Träningstider inför Jakobs Dagar
Genrep av Lausanne
Tävlingar 2011
JKG Julfest 5.12
Danspuls 2010
Anmäl dig till Lausanne 2011
Ravelli kväll 11.9
Spotlight
West Coast Race

JKG i siffror

99
pass / vecka
99
år ung
99
Medlemmar
99
Ledare

På gång i föreningen

FSG Festival skjuts upp till 2021
FSG Festival skjuts upp till 2021
15 mars, 2020
Styrelsen för Finlands Svenska Gymnastikförbund har tillsammans med de lokala arrangörerna beslutat att FSG festivalen i Närpes arrangeras 2021. Alla som anmält sig kommer att få peng
JKGs verksamhet pausar
JKGs verksamhet pausar
13 mars, 2020
I enlighet med regeringens rekommendationer avbokar Idrottsbyrån all verksamhet 14.3-5.4.2020. Därmed pausar JKG sin verksamhet under samma tid. Finlands Svenska Gymnastikförbund har gåt
Helgens Skolmusikövning inhiberas
12 mars, 2020
Helgens planerade Skolmusikövning inhiberas. Mer information kommer senare.
Ändringar i JKG schema & Direktiv
Ändringar i JKG schema & Direktiv
12 mars, 2020
JKG följer med grenförbundets och myndigheternas riktlinjer. ÄNDRINGAR I SCHEMA Rörelsegläjde, Supernova och IKI Liike jumppa 65+ är inhiberade. DIREKTIV Grenförbundets föreningar up
Välkomna på årsmöte!
Välkomna på årsmöte!
11 mars, 2020
Välkomna på årsmöte lördagen den 14.3 kl 14 viid Fiika!
Anmälan till FSG Festival 2020
6 mars, 2020
Sista anmälninsgdag till FSG Festival är 15.3! Anmälningsformuläret finns på https://fsg.idrott.fi/fsg-festival/anmalan/. Man kan anmäla flera personer på ett och samma formulär (om man t
SPORTLOVSKAMPANJ: KOM MED TILL HALVA AVGIFTEN!
SPORTLOVSKAMPANJ: KOM MED TILL HALVA AVGIFTEN!
1 mars, 2020
Hann du inte med från starten i januari? Välkommen med nu istället! Från och med vecka 10 (2 mars 2020) kan du delta till halva terminsavgiften. JKGs vårtermin fortgår till början av maj.
SPORTLOVSTRÄNINGAR 2020
19 februari, 2020
Följande grupper håller pass som vanligt under sportlovsveckan (v 9). Må 20.00 ÖS Yoga Maija Ti 19.00 DS Dans fr. 13 år (Beginners) Nicole Ti 19.00 ÖS F
Info om FSG Festival
Info om FSG Festival
11 februari, 2020
Kom med på FSG-Festival! FSG Festival ordnas i Närpes 12-14 juni 2020. Sista anmälningsdag är den 15 mars. Den slutliga anmälan sker individuellt via ett anmälningssystem (öppnar senare)

JKG är nu Tähtiseura