Välkomna på årsmöte 12.3!

Välkomna på årsmöte 12.3.2022 kl 15
i Oxhamns skola!

Dagordning: Stadgeenliga ärenden samt stadgeändringar.
Här hittas nya stadgar att besluta om på mötet.