Välkommen på årsmöte 25.3!

Välkommen på årsmöte lördagen den 25.3 kl 14 i Idrottsgården.
Stadgeenliga ärenden samt val av ny ordförande.

jkg-logo-2013-rgb