Välkommen på årsmöte 17.3.2018!

Välkommen på JKG:s årsmöte den 17.3.2018 kl 15 i Svenska Gården!
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.