Välkommen med till halva avgiften!

Hann du inte med vid terminsstarten i september?

Du kan komma med när som helst under terminen och nu från och med vecka 43 kan du komma med till reducerat pris på halva terminsavgiften.

Detta innebär 20 euro för under 15 åringar. Avgiften för över 15 åringar blir 25 euro för 1-2 pass och 32,50 euro för flera pass i veckan. Barnen gympar gratis i Familjegymnastiken, medan den vuxne betalar 25 eller 32,50 euro för resterande del av terminen beroende på hur många pass han/hon totalt går på i veckan.

Pröva på gratis i gruppen innan du skriver in dig!

ERBJUDANDET gäller för höstterminen 2016 för nya medlemmar.