Truppsäsong 2021-2022

Preliminärt schema

Ändringar till nedan schema kan ännu komma, men preliminärt tränar trupperna enligt nedan tider och salar och ledare. Måndag-Torsdag är träningen i Rettig Sport Center. Ledarna är alltid 2 per grupp för att möjliggöra indelning i mindre grupper under passet. Vi kombinerar styrka och pulshöjande träning med vighet och teknikträning i blandade grupper. Tävlingsprogrammen kommer att vara de samma inom åldersgruppen. Detta för att möjliggöra en mera flexibel indelning av deltagarna.

Wixor (tidigare Wix X) (f. 2013-2014)
Wix (f. 2011-2012)
Violetta (f. 2009-2010)
Viola (f. 2008-2009)
Isadora (f. 2006-2007)
Ixia (f. 2006)
Gnistra (f. 2004-2006)
Mirella (f. 2003-2004)

Trupp2021

Kilpa och Harraste

Vi fick in 93 svar i truppernas enkät kring Intresseanmälan 2021-2022. Vi påminner om att detta var en Intresseanmälan och inget bindande. Vi fick även in önskemål kring indelningen av Kilpa och Harraste. Bland annat att trupperna inte behöver ha lika många gymnaster så att indelningen kan vara så flexibel som möjligt. Vi har arbetat med detta inför hösten. Den största delen (56%) önskar Kilpa-satsning, vilket innebär mer målinriktad och ökad träning.

Både tävlingsserien Kilpa och hobbyserien Harraste deltar i regionens tävlingar. Kilpaserien tränar 3 gånger i veckan. För att kunna tävla i den serien behöver man uppnå vissa grundläggande kriterier:

 • spagatlinjer (vä, hö, sido)
 • armrörlighet axelbrett 180 grader
 • ryggrörlighet (brygga)
 • närvaroprocent 80%

Rörligheten är viktig för att undvika skador och för att möjliggöra en samstämmig koreografi med svårigheter på likvärdig nivå. Ovan nämnda rörlighetskrav ingår även som obligatoriska rörelser i alla klasser under 12 år. Andra obligatoriska rörelser är olika kroppsrörelser, hopp, balanser, akrobatik och kombinationsserier. Därtill bedöms gruppen på bland annat tillräcklig styrka, kondition, snabbhet, rörlighet, kroppskontroll och koordination. Vi övar på detta under sommarträningen. Anmäl dig till sommarträningen!

Förälderstöd

Eftersom flera av våra truppledare är yngre än 18 år, behöver en ”Vuxen på plats” finnas tillgänglig. Vi följer här ett roterande schema mellan föräldrar. Föräldern deltar inte aktivt i träningen, men är en trygghet för ledaren och medlemmen. Den feedback vi hittills fått på detta roterande schema har varit positiv och vi hoppas på ett lika inkluderande engagemang av föräldrar under nästa säsong igen.

Vi önskar även upprätthålla och förbättra kommunikationen mellan truppföräldrar och föreningen. Varje trupp har en truppförälder som hjälper till med kommunikationen kring träning och tävling. Truppföräldern kan även aktivt föra fram förbättringsförslag till styrelsen och eller truppansvarig. För detta används främst föräldrarnas Whatsappgrupp. Därtill kommer 2 trivselenkäter att genomföras per år. En på hösten och en på våren.

Förälderkoordinatorns uppgifter (en per trupp):

 • Anmäler antalet bussresande gymnaster och föräldrar till tävlingar till arbetsgruppen
 • Hjälper ledaren med dräktbeställningar
 • Koordinerar “paljettpysselräffar” om behov finns
 • Startar upp t.ex. Whatsapp grupp för kommunikation mellan föräldrar och ledare
 • Samlar truppföräldrar till sin matt-tur
 • Koordinera “Vuxen på plats” i grupper med minderåriga ledare

Truppansvarig

Mia Högkvist är Truppansvarig 2021-2022. Till uppgifterna hör:

 • Fungerar som huvudmentor för ledarna (grentekniskt kunnande, handledning och bollplank)
 • Fungerar som kontaktperson till samtliga truppledare och informerar dessa om aktuella händelser
 • Samordnar läger och träningsdagar
 • Deltar i ledarnas planering av träning och träningsupplägg
 • Deltar i 2-3 träningar/ verksamhetsår för att ge ledaren feedforward. Kan utse fler mentorer vid behov.
 • Säkerställer utbildning av truppledare och truppdomare
 • Ansvarar för, följer upp och utvecklar truppverksamheten inom föreningen tillsammans med trupparbetsgruppen.

Utöver detta kommer en trupparbetsgrupp och sammankallare att tillsättas. Kontakta Malin Muukkonen (malin.muukkonen@gmail.com) om du är intresserad av att delta

 • TRUPPARBETSGRUPP och SAMMANKALLARE:

 • Malin Muukkonen fungerar som Sammankallare av arbetsgruppsmöten
 • Sammankallaren deltar även i eventuella möten som arrangeras av truppledarna 
 • Ser över truppernas verksamhet och planerar utvecklingsmöjligheter
 • Ser till att truppstrategin förverkligas och att ledarna känner till strategin
 • Koordinerar truppföräldrarna och samlar in deras kontaktuppgifter så att de vet deras anvsvar och uppgifter inför tävlingar och verksamhetsåret 
 • Planerar eventuella tävlingar/ ser till att en planeringsgrupp för tävlingar sammansätts
 • Håller koll på att hemsidans information om truppverksamheten är aktuell 
 • Planerar genrepsuppvisningar inför (höstens och) vårens tävlingar
 • Sammanställer ett “infomationsblad” (digitalt) till föräldrar där information om träningsmängd, tävlingsmängd, kostnader och dylikt framkommer samt en hänvisning till truppstrategi 
 • Säkerställer att enkäter görs och följs upp
 • En i gruppen sköter anmälan till trupptävlingar
 • Bokar buss till tävling
 • Koordinerar mattut- och in rullningar samt eventuella dammsugningar av truppmattan
 • Deltar vid behov i samtal som aktualiserats via föreningens antimobbningsplan