Truppförälder i JKG

Tack truppföräldrar för ert aktiva stöd och feedforward. Er insats är viktig för föreningen både i form av idéer, vuxen på plats och olika små talkouppdrag.

Har du tankar och idéer om hur vi kan förbättra och förtydliga kommunikationen vänligen hör av dig till Malin Muukkonen, tfn 050 3020115. Ris och ros är välkommet. Malin tar även emot frivilliga händer i form av olika talkouppdrag. Vi håller nu på att sammanställa tävlingsinformationen.

Ett annat sätt att stöda föreningen är även att delta i de motions- och danspass föreningen erbjuder. Pass finns för föräldrar, mor- och farföräldrar och syskon. Hör gärna av dig till Mia Högkvist om önskemål på utbud här. Pröva på gratis!

Slutligen finns det intresse bland truppföräldrar att komma med i JKG styrelsen? Gärna får du föreslå dig själv eller någon annan. Styrelseuppdraget ger bra erfarenhet och en bredare inblick i verksamheten + goda möjligheter att bidra till utveckling.

Välkommen med i ett glatt gäng med hjärta för föreningen o deras medlemmar.