Truppernas sommarträning

Trupperna har utomhusträning på konstgräsplan bakom Simhallen (plan 1) måndagar och onsdagar under perioden 7.6-28.7 juli. Anmälan till sommarträning görs i Hoika. Avgift: 15 euro. Vi välkomnar även helt nya barn och ungdomar till sommarträningarna.

Kl 10-11: Födda 2011-2014 (Wix)
Kl 10-11: Födda 2009-2010 (Violetta)
Kl 11-12: Födda 2008 och äldre (Mirella/Gnistra/Ixia/Isadora/Viola)

Innehåll sommarträning

Fokus för äldre: Snabbhet och kondition och muskelstyrka. Explosivitet&sats&höjd. Rörlighet i rygg, armar, ben. Flow i kropprörelser.
Fokus för yngre: Snabbhet och kondition. Akrobatik och pre-akrobatik, kullerbyttor, bröststående, skulderstående, hjulningar (en hand, armbågar). Rörlighet i armar, rygg, ben. Lekar och stafetter. Bålstyrka.

Svar i truppenkät

Vi fick in 93 svar i truppernas enkät kring Intresseanmälan 2021-2022. Vi påminner om att detta var en Intresseanmälan och inget bindande. Några har önskat fler träningar även under sommaren, längre träningar och mer akrobatik.

Vi har även fått in önskemål kring indelningen av Kilpa och Harraste. Bland annat att trupperna inte behöver ha lika många gymnaster så att indelningen kan vara så flexibel som möjligt. Vi arbetar med detta inför hösten. Den största delen önskar Kilpa-satsning, vilket innebär mer målinriktad och ökad träning.

KilpaHarraste

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer att återkomma till den feedforward vi fick i enkäterna till JKGs samtliga ledare, vuxna, barn och vårdnadshavare. Gällande truppverksamheten fick vi fler utvecklingområden som vi kommer att arbeta med redan från sommaren:

  • blanda grupperna så att förflytten mellan Kilpa och Harraste blir smidigare, tydligare och mindre låst
  • mera pulshöjande träning och uppvärmningslekar där alla är med, ingen faller bort
  • mera musik under träningen
  • tydliggöra individuella målsättningar för gymnasten och om möjligt till föräldern om det är ett yngre barn
  • förbättra och effektivera kommunikationen mellan ledare och föräldrar (Whatsapp, enkäter)
  • om stökigt på träningarna, be föräldrar om hjälp att prata igenom och repetera regler och rutiner som gäller på träningarna.

Vi har flera utvecklingsplaner kring detta och återkommer inför höststart med dessa. Varmt tack för er värdefulla input till att göra JKG till en hälsofrämjande träningsform för alla!