Trupp online träning

JKGs äldre trupper deltar i FSG online träning enligt följande:

Sö 6.2 kl 18:30-20
Gnistra, Isadora, Ixia, Viola i Rettig Sport Center

Sö 13.2 kl 14:30-16
Gnistra, Violetta i Rettig Sport Center
Ixia Isadora i ÖS

Mirella och Gnistra ledare deltar med sina trupper. Tillfället kostar 5 eur per gymnast per gång och inkluderar anmälningsavgiften och salhyra.