Träning av massprogram 17.3

17.3.2012 tränas alla massprogram i Jakobstad, Idrottsgården. Viktigt att så många som möjligt deltar. Kom med!

ÖVRE SALEN
9.00-10.30 Vädercirkus barndelen
14.00-15.30 Havet
15.30-17.00 Boxercise

BOLLHALLEN
10.30-11.30 Family Power
14.00-15.30 Latino
15.30-17.00 Showmass

DANSSALEN
9.00-10.30 Vädercirkus herr o pojkdelen
10.30-12.00 Trupp

OBSERVERA ATT REDSKAPSPROGRAMMET inte kommer att instueras pga
ledarens utlandsresa