Terminstart 25.1 med restriktioner

Vi kan nu starta upp även för vuxna. Dock råder ett krav från Regionalförvaltningen på offentliga tillställningar och en stark rekommendation kring privata tillställningar på max 10 personer. Det finns ingen enhetlig linje för fortlöpande idrottsverksamhet, men JKG väljer att försöka bidra till minskad smittspridning genom att begränsa gruppstorlek (både för barn och vuxna) till 10 medlemmar. En del grupper delas upp. Se veckoschema.

Anmälning på förhand via Hoika krävs. Väntelista finns i alla grupper, och vi öppnar upp för flera så snart Coronarestriktionerna lättar. Vi inväntar nytt besked 8.2.

JKG terminsavgift (från 45 euro) är sänkt denna termin med tanke på detta. Ett genomsnittspris per pass ligger på 1-4 euro beroende på antal pass i veckan som man anmält sig till. Vi hoppas på förståelse och på ett effektivt stopp av smittspridning. I alla grupper uppmanas ledare och deltagare att följa direktiv kring hygien och deltagande.

Bilden är från ett barn till sin ledare.

Hjärta