SPORTLOVSKAMPANJ: HALVA AVGIFTEN!

Hann du inte med från starten i januari? Välkommen med nu istället! Från och med vecka 10 (5 mars 2018) kan du delta till halva terminsavgiften. JKGs vårtermin fortgår till början av maj.

Ordinarie terminsavgifter hittar du här. Du anmäler dig som vanligt och skriver ut fullt belopp på räkningen. Du betalar endast halva avgiften och meddelar en av dina gruppledare att du är ny för terminen. Ledaren meddelar vidare till ekonomiansvarig.

Välkommen med!