Samspel och samarbete i föreningsliv

Vi människor behöver alla få känna samhörighet med andra och att få delta i en inkluderande verksamhet stärker vårt välbefinnande. Redan från tidig ålder bör barn få delta i frivillig verksamhet med andra barn där struktur och mångsidighet präglar aktiviteterna. Föreningsverksamhet som följer uppgjorda spelregler garanterar verksamhet som gynnar barn och ungas utveckling till självständiga individer, trygga medspelare som inte behöver framhäva sig själv utan förstår att gruppen fungerar bäst och når bäst framgång när alla hjälps åt och strävar efter samstämmighet.

Lekfull träning

De första lekfulla träningspassen kan för små barn ske i samspel med en förälder och då stöder föräldern barnets anpassning till en grupps aktiviteter; socialt samspel och empati tränas när barnet får en förståelse för andra barns känslor och behov. Med ökad ålder klarar barnet småningom av att börja delta i grupper med jämnåriga barn på egen hand och lär sig lyssna på enkla instruktioner och vänta (lagom länge) på sin tur. Förmågan att se andra och dela med sig samt samarbeta på olika sätt övas automatiskt. Fysisk beröring skänker många en upplevelse av vad som är behagligt och vad som gör ont eller känns obehagligt. Vi behöver förmedla denna upplevelse för att barn ska få känna gemenskap med andra och lära sig skillnaderna mellan det som är okej och det som inte är det. Olika redskap, både större och mindre, stöder den fysiska utvecklingen och skapar variation och ökad motivation till rörelse och det i sin tur skänker barnet rörelseglädje.

FoB_MillaVahtila

En del av en helhet

Många pass styrs av musik och rörelse i takt med musiken och i samspel med andra medverkande ger detta många deltagare en behaglig känsla av tillhörighet och samverkan. Övningarna behöver inte utföras inför publik, utan kan även i sig skänka tillfredsställelse, men att få uppträda och höra applåder efter ett program stärker självkänslan oerhört. Ska en individ dessutom utföra en övning (läs: akrobatisk) där en annan person utgör bas eller stöd är samarbete en nödvändighet för att inte säga avgörande om tilliten till att en annan människa gör det som den ska rätt ögonblick finns eller inte.

JV_MillaVahtila

Samhällelig styrka

Att leda fysisk verksamhet för människor i olika åldrar kräver insikt om individuella olikheter och anpassning av aktiviteter som stöder och utvecklar den enskilde individen till en samverkande del. Många ledare har även i sitt yrke, eller kommande yrke, nytta av sin planerings-  och ledarskapsförmåga som hen fått utveckla inom en förening. Förmågan att lyssna på andra och anpassa sig efter andra är något vi vet att alltid kommer att behövas om samhället ska fungera. Mitt bidrag kan vara att öka människors fysiska välbefinnande och därmed även till välfungerande samhällsmedborgare med ansvar för sina egna val och aktiviteter.

JKGs utbud för barn, ungdomar och vuxna hittas här. Välkommen med!

 

Foto: Milla Vahtila
Foto: Milla Vahtila

Foton: Milla Vahtila

Text: Pia Boström, JKG