Övningar inför danssaga Tusen och en natt

9.12 kl 18-20 i Rettig Sport Center (uppvisningsdräkt på) Obs nytt datum!
18.1 kl 14-16 i Schaumansalen (uppvisningsdräkt på)
31.1 i Schaumansalen kl 16 (genrep) & kl 18:30 (Uppvisning 1)
1.2 i Schaumansalen kl 15 (Uppvisning 2) & kl 17:30 (Uppvisning 3)