Om gemenskap och känslan av att höra till

Oftast, när man frågar en JKG:are vad som var bäst med resan, evenemanget, uppvisningen, danssagan, får man ett och samma svar: Gemenskapen. Samma svar får man även under de evenemang Finlands svenska gymnastikförbund ordnar för oss. ”Det är nog den där gemenskapen”. Och säkert hittas samma svar i många olika föreningar och samfund runt omkring oss.

Gemenskap är inget att ta för givet. Den byggs fram – långsamt och långsiktigt. Och det är inte alltid lätt att sätta ord på vad som är gemenskap. Ett gemensamt mål, intresse, ämne. Att få tillbringa tid med likasinnade. Att känna sig uppskattad och att känna att man räcker till och duger.

Jag tror det är än viktigare idag att hitta dessa gemensamma punkter. Samhället byggs inte längre på starka enskilda individer. För att vara stark idag behöver du vara kunnig och duktig inom många olika områden. Och ingen kan allt idag – men alla kan något. Genom att väva samman olika kunskap, erfarenhet och passion till processer och upplevelseresor bygger du en starkare grund för att nå dina mål.  Oavsett om det gäller föreningsliv, företagsliv eller hemmaliv.

I min yrkesroll som projektledare inom digitalisering på ett internationellt bolag, vet jag hur mycket lättare projekten löper när man har ett mångkunnigt team med sig, som brinner för samma mål och ämne. När man som teammedlem känner sig delaktig och hörd, blir kreativiteten större och besluten snabbare och lättare. Det är okej att göra misstag och ingen är helt perfekt. Man får göra fel, och man får komma med idéer. När man känner sig delaktig presterar man också mer än det som egentligen krävs av en.

Också inom föreningslivet får vi arbeta för kontinuitet inom gemenskapen. Samhället förändras, behoven förändras. Det som är roligt för den ena, känns inte på samma sätt för den andre. Det som var roligt förr, är inte lika roligt idag. Just nu arbetar vi inom JKG för att hitta fler gemenskapsområden – utöver våra resor, evenemang och fester. Gemenskap i vardagen, på våra pass, i korridoren, på väg till och från träningen. Mellan grupper, ledare och mellan medlemmar.

Gärna tar vi del av vad som är gemenskap för dig? Välkommen med i terminen som startar må 26.8.2019. Tillsammans bygger vi gemenskap!

Mia Högkvist

Trupptränare, motionsledare och viceordförande i JKG,
Projektledare inom digitalisering

bild3 bild2 bild1

IMG_2414