Kalender 2011

Du kan köpa en JKG väggkalender 2011 för 5 euro av din ledare. Man kan sälja vidare kalendrar för 5 eur/st, och får då behålla 1 euro per kalender. Osålda kalendrar får lämnas tillbaka.

Kalendern

  • är en viktig inkomstkälla
  • bidrar till att hålla låg terminsavgift, särskilt för barn & ungdom
  • är den enda sponsorerings- och försäljningsverksamhet som JKG har