JKG Kärnvärden: POSITIV

”POSITIV är för mig är en inställning som man har när man gör något, vad som helst. Man kanske inte alltid tycker jättemycket om att göra det eller så kan det vara något man tycker att man inte behärskar så bra. Men, ändå försöker man göra sitt bästa och se det goda och roliga i det man gör.”

Så säger Josefine Lindvall, dansare i JKG och mottagare av utmärkelsen Årets Positiv 2016.

”Det är speciellt viktigt i en förening att alltid försöka se det positiva, istället för negativa. Det mesta är frivilligt och det skall vara roligt att dansa och träna. Som medlem är det viktigt att bidra till gruppen på ett bra sätt. Det blir alltid lättare att samarbeta om man är villig att hjälpa till och försöka förstå andra på ett positivt sätt.”

Josefine har dansat i JKG ända sedan barnsben och vi hoppas få se henne dansa och leda barn till hösten igen.

JKG vill som förening bli förknippad med kärnvärdena AKTIV, POSITIV, SUND, KUNNIG. Vi vill låta dessa värderingar synas i det vi gör och i vårt bemötande med andra människor. Tillsammans vill vi skapa en bättre tillvaro för oss och våra medlemmar. Läs mer om våra kärnvärden här.

Årets Positiv 2016
Josefine Lindvall utsågs till Årets Positiv 2016 bland annat för att hon skapar en god stämning.