JKG Kärnvärden: AKTIV

”Att vara AKTIV är för mig något som håller mig intresserad i det jag gör. Engagerad till 100 procent i varje steg av processen. Att hjälpa till, att lyssna samt att göra saker med hela hjärtat.”

Så säger Nicole Kolehmainen, ledare i JKG och mottagare av utmärkelsen Årets AKTIV 2019. ”Jag anser att det är viktigt att vara aktiv i föreningen för att kunna ta sig fram tillsammans. Med detta menar jag att lära känna varandra genom att hjälpa och utmana varandra. Enligt mig behöver vi varandras uppmuntran för att hålla varann aktiva och förenade.”

Till hösten kommer Nicole att satsa på studier och vi hoppas se henne dansa och leda grupper i JKG i framtiden också.

JKG vill som förening bli förknippad med kärnvärdena AKTIV, POSITIV, SUND, KUNNIG. Vi vill låta dessa värderingar synas i det vi gör och i vårt bemötande med andra människor. Tillsammans vill vi skapa en bättre tillvaro för oss och våra medlemmar. Läs mer om våra kärnvärden här.

C2C67293-C4B5-4B1D-9BF1-7C03AD51506D

Årets Aktiv 2020
Nicole Kolehmainen utsågs till Årets Aktiv 2019 bland annat för sina insatser i dansföreställningen Tusen och en natt samt för sitt pro-aktiva engagemang i föreningen.