JKG Dansföreställning 6-7.11.2020

Tanken var att JKGs dansföreställning i november 2020 skulle bli en ”Best of 2020” gala. Axplock ur Danssagan Tusen och en natt, truppernas tävlingar, Skolmusik 2020 samt FSG Festival Närpes skulle visas av våra grupper i Schaumansalen. Ibland blir det inte som man tänkt sig.

Efter ett omvälvande år kommer årets novemberföreställning att gå under temat ”Feel Good”. Ledare som önskar delta med sina grupper i föreställningen ombeds komma in med musikförslag till Mia under juni-juli. ”Förslag” i den mening att se att inte fler grupper använt samma musik. I övrigt är målet att bjuda både dansare och publik på en Må-bra-känsla under ett rätt så brett tema. Många nya låtar har uppkommit nu i år och kan med fördel användas i koreografin. Vi brainstormar om upplägget i augusti.

Gör gärna din koreografi under augusti månad, och väv in den i dina timmar direkt från terminstarten må 31.8. Notera att nya säkerhetsdirektiv gällande avstånd och ombyte bakom scen kommer att gås igenom med personal från Schaumansalen under hösten.

Viktiga tidpunkter:

Brainstorming ledare: Må 10.8 kl 18-19, Idrottsgården
Genrep 1: Lö 17.10 kl 14-16, Rettig Sport Center
Genrep 2: Sö 25.10 kl 10-12, Schaumansalen
Genrep 3: Fre 6.11 kl 16, Schaumansalen
Dansföreställning 1: Fre 6.11 kl 18:30, Schaumansalen
Dansföreställning 2: Lö 7.11 kl 15, Schaumansalen
Dansföreställning 3: Lö 8.11 kl 17:30, Schaumansalen