Inger Roos festtal

Stiftelsen för Finlands Svenska Gymnastikförbunds ordf. Inger Roos

Nu, precis nu, har JKG, Jakobstads Gymnastikförening, och IF DROTT äran att stå värdar för FSG:s, Finlands Svenska Gymnastikförbunds r.f.: gymnastikfest.

Under ungefär 10 minuter ska vi stanna upp och fundera på vad ett gymnastikförbund, en gymnastikförening och till sist gymnastiken och gymnasten betyder och hur de hänger ihop.
Finlands Svenska Gymnastikförbund, (FSG) ordnar ungefär vart fjärde år gymnastikfest och som värd står en av de 42 medlemsföreningarna som tillsammans har ungefär 13 000 medlemmar (2009). Gymnastikförbundet stiftades 1896 som Finska Kvinnors Gymnastikförbund, 1981 ändrades namnet till det nuvarande och de manliga svenska gymnastikföreningarna blev medlemmar i förbundet. Sedan 2005 har förbundet ett samarbetsavtal med Finlands Gymnastikförbund Svoli (på svenska), Suomen Voimisteluliitto Svoli och ansvarar där för den svenska gymnastikverksamheten i Finland.
Den första gymnastikfesten arrangerades 1897 i Björneborg. Förbundsfesterna i sin nuvarande form fick sin början efter kriget genom gymnastikfesten i Jakobstad 1947.

Finlands Svenska Gymnastikförbund har för närvarande sju sektioner:
• barn- och ungdomssektion
• vuxensektion
• utbildningssektion
• uppvisningssektion
• redskapssektion
• truppsektion
• Liv & Spänst redaktionskommitté

Detta är alltså strukturen som föreningarna bygger på, en struktur som vi ska värna för kommande generationer. Vi ska komma ihåg att det är lätt hänt att obetänksamt ändra strukturer, men de är svåra att återupprätta. I denna struktur ingår också som en skild juridisk person, Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik, som skyddar, försvarar och förvaltar de finansiella medel som genom tiderna fåtts som donationer till gymnastiken. I gymnasternas vardag märks Stiftelsen som beviljare av stipendier som söks genom föreningarna och också som ägare av Solvalla hemmet som gymnasterna kan hyra till en mycket förmånlig penning. Gymnastikförbundet har duktiga medarbetare och många eldsjälar som jobbar hårt för gymnastiken, verkligen.

Tydligast av alla strukturer i gymnasternas vardag syns naturligtvis föreningarna. Gymnastikföreningarna är så viktiga för många gymnaster att det nästan inte går att övervärdera. Hur många gymnaster har inte via en gymnastikförening hittat ett gemytligt sätt att röra på sig eller utvecklat en särtalang som med tiden utgjort grunden till en mycket dominerande hobby eller till ett yrkesval? Hobbyn har sedan följt med i livet och vid byte av boningsort utgjort övergången både lätt och angenäm till nya vänner och sammanhang. I de nya gymnastiksammanhangen har man kanske träffat gymnaster som man tidigare mött på gymnastikfester eller Gymnaestrador, vilket gjort att man kommit lättare in i en ny miljö. Detta har jag själv upplevt.

Gymnastikföreningarna är förknippade med talkoarbete. Talkoarbetet går igen på alla nivåer och är en del av sammanhållningen och av karaktären som präglat gymnasterna genom tiderna. Denna del är jag lite orolig för. Kommer morgondagens gymnaster att ha möjlighet att ge så mycket av sin vardag till gymnastiken? Det behövs många händer: ledare, koreografer, kaffekokare, påklädare, samordnare; alla lika viktiga. Jag hoppas verkligen det, för utan frivilligjobben är ekvationen arbetsmängden i gymnastikföreningarna och de fina resultaten svåra att kombinera. De fina resultaten, ja, den sociala funktionen av t.ex. JKG och Drott i Jakobstad är mycket betydelsefull och också den undervärderad. Vilken annan organisation engagerar nästan 1000 barn, ungdomar och vuxna varje vecka? Det gör dessa föreningar i gymnastikens tecken. Hur många timmar av engagemang per år utgör detta? Vinsten är ett intresse och en kunskap som följer den enskilda hela livet och ett sätt att kanalisera energi under ungdomsåren.
Den enskilda. Den första och sista länken i strukturen är gymnastiken och gymnasten. Gymnasten har skapat hela organisationen i tiden och utvecklar den oavbrutet genom att vara aktiv. Gymnastikföreningarna har bara aktiva medlemmar, endera är man aktiv gymnast eller icke medlem. Och så till själva gymnastiken. Vad är och betyder gymnastiken för oss?

Man kan se på gymnastiken som ett sätt att kommunicera. Genom att vara gymnast har man en tilläggskanal man kan koppla på eller ännu ett språk om man vill, för att uttrycka sig. Vi vet alla att det är svårt att beskriva det man upplever under en gymnastiktimme eller under en uppvisning. Att titta på en gymnastikuppvisning är redan en njutning i stora mått, men det är en annorlunda upplevelse att vara den som dansar eller jumpar. Glädjen av att ha lärt sig något alldeles speciellt tillsammans med andra är en del. Därtill kommer själva rörelsen. Hur speciell är inte den? Det är inte bara att föra upp en arm eller föra ner en arm som gäller. En gymnast ser så mycket mera än själva rörelsen, när den utförs. En fot som sträcks för att ta nästa steg i en sekvens ses av en gymnast ofta mest utifrån hur den sträcks inte att den sträcks. Det är detta som är kommunikationen, det är detta som är språket.

Gymnastikens väsen är förunderligt. Vi motionsgymnaster är ju inga elitgymnaster på något sätt. För oss blir kombinationen att få röra på sig, göra olika, ibland svåra och tunga rörelser, dansa tillsammans; detta med de människor man lärt känna under åren, det blir den upplevelse vi får. Allt detta ger oss innehåll i den kommunikation som så många gånger vinner över ett samtal. Idag nu genom massuppvisningen får vi se vad detta betyder i verkligheten.

Ord på vägen blir därför: värna strukturen för gymnastiken, uppskatta gymnastikens väsen och var rädd om varandra!

Gymnastikfesten i Jakobstad 8-10.6.2012