Hemester INFO

Information kring föreställningarna i helgen

Föreställningen räcker en dryg timme. Var på plats i din grupp i tid ca 20 minuter före ert block. (Beräkna under föreställning ca 15 min per block för att vara på den säkra sidan.)

Kom färdigt ombytt och med så lite egna saker som möjligt. Vi håller avstånd till andra grupper. Kontrollera vilken final du deltar i, eftersom endast en tredjedel åt gången är på scen i finalen. Om du inte deltar i final kan du gå hem efter ditt framträdande. Vi ser fram emot att dela dans- och gymnastikglädjen med just Dig!

Genrep fre kl 16:

BLOCK 1 kl 16:00-16:30
Se dig omkring (Alva, Filippa)
Supernova
Schools In (Tilde, Milja)
Älska dig (Mirella, Gnistra)
Fiskarna i dammen (Ewelia, Wix)
Rörelseglädje (Annica H)
Arbetsglädje med Dance and show (Rebecca, Tinja)
Finalövning med Block 1

BLOCK 2 kl 16:30-16:50
Blommig Falukorv (Dansskola) Alva B
Sopsortera (Annika S L)
Veneziad (Viola)
Runeberg Jakt o Fiske (Annika S L)
Ocean breeze (Sussie)
Finalövning med Block 2

BLOCK 3 kl 16:50-17:10
Östersjöfolket (Violetta)
Flygekorrar (Eleia)
Fäboda (Pia N)
Nanoq (Ixia, Isadora)
En dans till livet (Sussie)

Föreställning 1 fre 5.11 kl 18:30 (Final med Block 1)

Föreställning 2 lö 6.11 kl 15 (Final med Block 2)

Föreställning 3 lö 6.11 kl 17:30 (Final med Block 3. Övning lö ca 16:10 direkt efter föreställning 2)