Hemester Genrep 2 söndag 31.10

Vårt andra genrep av Hemester hålls i Schaumansalen. Alla grupper medverkar och alla har uppvisningsdräkt på. Gruppen samlas med ledaren 30 minuter före utsatt tid. Du slussas med gruppen till skilda utrymmen. Håll avstånd till andra grupper! Vi övar inte finalen med Block 1 och 2.

Träningsordning söndag 31.10 kl 17-19 vid Schaumansalen:

BLOCK 1
17:00 Se dig omkring (Alva, Filippa)

17:05 Supernova

17:10 Schools In (Tilde, Milja)

17:15 Älska dig (Mirella, Gnistra)

17:20 Fiskarna i dammen (Ewelia, Wix)

17:25 Rörelseglädje (Annica H)

17:30 Arbetsglädje med Dance and show (Rebecca, Tinja)

17.35 Extra tid

BLOCK 2

17:40 Blommig Falukorv (Dansskola) Alva B

17:45 Sopsortera (Annika S L)

17:50 Veneziad (Viola)

17:55 Runeberg Jakt o Fiske (Annika S L)

18:00 Ocean breeze (Sussie)

18:05 Extra tid

 

BLOCK 3

18:10 Östersjöfolket (Violetta)

18:15 Flygekorrar (Eleia)

18:20 Fäboda (Pia N)

18:25 Nanoq (Ixia, Isadora)

18:30 En dans till livet (Sussie)

18:35 Finalen med Block 3, dvs grupper som övat fr.o.m. kl 18:10 framåt.

Block 1 övar finalen på genrep 3, fredag 5.11 med start kl 16 och medverkar i finalen fre 5.11 kl 18:30.
Block 2 övar finalen lö 6.11 före föreställning 2 som startar kl 15. Block 3 övar finalen lö 6.11 före föreställning 3 som startar kl 17:30.