Hälsopuff i mars!

Fysisk aktivitet minskar risken för:

  • förtida död, oavsett orsak
  • hjärtkärlsjukdom, t ex högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt,      stroke
  • metabola sjukdomar, tex typ 2 diabetes, fetma, metabola syndromet
  • cancer, t ex tjocktarms- och bröstcancer
  • fall och benbrott, t.ex. höftfraktur
  • psykisk ohälsa, t.ex. demens, depression

Även om regelbunden fysisk aktivitet förebygger kronisk sjukdom så kan skador uppstå, framför allt muskuloskeletala men även kardiovaskulära. Generellt kan dock sägas att

  • vinsterna med fysisk aktivitet överväger riskerna
  • fysisk aktivitet av måttlig intensitet är förenad med mycket små risker
  • gradvis ökning av tid och eller intensitet minskar riskerna

Fysisk aktivitet har med livsglädje att göra. Man får ut mycket mera av tillvaron om man mår bra. Skaffa en liten reservfond av krafter så blir du inte så trött efter arbetsdagen.

Den sittande mänskan är ett stort problem i vårt samhälle. Redan på 800- talet ingick det i hälsoråden att inleda morgonen med några gymnastiska övningar.

Ett litet tips för morgongymnastik efter att du borstat tänderna:

– Värm upp med en minuts skidåkning. Armarna sträckta framåt. Knäna böj och sträck medan armarna pendlar nedåt / bakåt. Fingrarna snuddar golvet vid varje pendling. Upprepa under dagen.

Sitt inte längre en en timme i sträck. Stig upp och sträck på dig. Stå under kafferasten, ta en promenad under matpausen. Se till att papper och mappar är så långt borta från ditt skrivbord så att du måste stiga upp och hämta dem flera gånger om dagen. Ta trapporna istället för hissen. Plocka upp saker från golvet.

Motion är vägen till välbefinnande. Den som tar vara på vardagstillfällena till motion har kommit en bra bit på vägen.

Den bästa motionen är den som blir av ” RÖR PÅ DIG” och var glad!