Hälsa är att ta medelvägen

Hälsa är att ta medelvägen – att inte sträva för mycket, eller att totalt ge sig hän åt lättjan

Hälsa och välbefinnande är inte en självklarhet. Vi föds med olika förutsättningar och livet för med sig olika påfrestningar. Dagens vuxna har ett ansvar att både bibehålla och att förbättra
en god livskvalitet för dagens generationer, liksom livskvaliteten för kommande generationer.

För att möjliggöra detta krävs att vi ökar förståelsen för sambanden mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor och dess konsekvenser. Det är ingen nyhet att matvanor, rörelse, återhämtning och sömn har stor betydelse för hur vi mår. Många forskare lyfter också fram skyddande faktorer som har betydelse för hälsan såsom god social kapasitet, humor, positivt självförtroende, kreativitet, intressen, god impulskontroll och framtidstro.

Jag vill påstå att det mesta av detta kan påverkas genom att barnen är med i en gymnastikförening. Vi kan också alla med vårt exempel och våra handlingar uppmuntra barn att röra på sig. Låt
barnen röra på sig och syssla med olika saker, eftersom meningsfullt sysslande hjälper dem att växa till fullvärdiga samhällsmedlemmar.

Mor- och farföräldrar och andra i barnens närmaste omgivning kan också bidra med mycket kring barnets hälsa:

– Genom att lära barnen rörelselekar som du minns från din egen barndom. Fundera på och försök komma ihåg vad du själv brukade göra som barn. Barn idag behöver också spänning och äventyr!

– Genom att stöda barnens föräldrar med fostran. Uppmärksamma dem på vikten av utevistelse.

– Ta med barnen och plocka bär eller åka skidor tillsammans. Lär barnen röra sig i naturen och respektera sin omgivning.

– Genom att ge barnen praktiska gåvor, såsom skridskor, hjälm, klubba eller simglasögon.

– Genom att vid behov hjälpa barnens föräldrar med barnens hobbyer, till exempel erbjuda dig att promenera med barnen till träningar.

– Genom att komma ihåg att lek hör ihop med barndomen. Be att få komma med i leken.

Ta också grannens barn med på cykelturen eller till simhallen. Dra nytta av att samåka.

Källa: (https://liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/rekommendationer-for-fysiks-aktivitet-under-de-
forsta-aren.pdf)

jkg-varfest-0515_17257dsc_9978
Att göra ingenting är också viktigt ibland så att man kommer ifatt tiden och kan odla sin kreativitet.
Med önskan om en aktiv och hälsosam höst,
Pia Nyman, fysioterapeut, HVD