Håll i gång i skogen 12.6.14

”Håll i gång i skogen torsdag 12.6 i Larsmo. Samling kl. 18 vid Sportstugan.Möjlighet till samåkning med start från hötorget kl 17.40.