Gymnastikfestmöte 5.11

FSG Gymnastikfestträff för lokala kommittén lö 5 november kl 14-15.30 vid Idrottsgården. Förbered era punkter väl, så att beslut kan fattas så enkelt som möjligt. Diskutera färdigt inom er grupp. Följande möte 14.1.2012.