Gutz kläder vecka 4, 5, 6

JKG säljer Gutz kläder vecka 4, 5 och 6

Flera trupper och även andra grupper samt Riccione dansgruppen säljer under veckorna 4,5,6 Gutz kläder. Fråga råd av din gruppledare! Se www.gutz.fi för inspiration kring kläder!
Intäkterna går denna gång till specialbeställd domarkurs på svenska för nya truppdomare, sponsring till tävlingsresor och till Riccione busstransport, samt redskap och musik till våra ordinarie grupper. Domarkursen är ett måste för vår tävlingsverksamhet. Utan domare kan vi inte tävla utan straffavgift.
Vi är tacksam för ditt köp och därmed bidrag till vår föreningsverksamhet.