Fysisk aktivitet och skolframgång

Att fysisk aktivitet är bra för kropp och själ är sedan länge känt. På senare tid har man kommit underfund med att motion och träning också är bra för vår kognitiva aktivitet: minne, uppmärksamhet samt den allmänna förmågan att behandla information och lösa problem. Forskningen om sambandet mellan fysisk aktivitet och skolframgång har ökat under senare år. Man ser ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och skolframgång i synnerhet i matematiska ämnen. Det finns också ett positivt samband mellan deltagande i idrottsföreningars verksamhet och skolframgång.

Enligt läkaren och författaren Anders Hansen (Hjärnstark 2016) finns det få saker som är så viktiga för hjärnan som att vi rör på oss, hjärnan är det organ som stärks mest när vi motionerar. Motion ökar hjärnans volym och aktivitet, speciellt inom de områden i hjärnan som reglerar minne och exekutiva funktioner, vilket bl.a. innefattar förmågan att fatta beslut, planera, organisera, rikta uppmärksamhet samt impulskontroll.

Fysisk aktivitet har positiv inverkan på barns minne, uppmärksamhet och förmågan att lösa problem, vilket gör att förutsättningarna för att uppnå goda matematiska färdigheter och god läsförståelse ökar. Det finns också forskning som visar att läs- och skrivförmågan förbättras.  Motion tycks även främja annat som är viktigt för lärandet, såsom klassrumsbeteende, koncentration och aktivitet under lektionerna. Barn som deltar i föreningsverksamhet övar också förmågan att ta emot instruktioner, samarbeta, ta ansvar och fungera i grupp – färdigheter som dagligen behövs i skolan.

IMG_2427En finländsk undersökning visar också att barn som är fysiskt aktiva blir mindre känsliga för stress. Barn som motionerade dagligen reagerade inte lika starkt på stress som de barn som inte var aktiva.

Det ska vara roligt att röra på sig! Det är ingen skillnad vilken träningsform barnen väljer, det viktiga är att aktiviteten blir av och att den är pulshöjande. 20 minuter fysisk aktivitet ger resultat, men för att få bäst resultat bör aktiviteten pågå minst 40 minuter. Enstaka pass förbättrar koncentration och läsförståelse för några timmar medan upprepad träning som pågår i flera månader ger lång effekt.

 

Brita Segervall
speciallärare, motionär och föreningsaktiv

Källor:

Hansen, Anders: Hjärnstark- Hur motion och träning stärker din hjärna (2016)

www.oph.fi/download/144379_Motion_och_larande_Sammandrag.pdf