Välkommen med till halva avgiften!

Hann du inte med vid terminstarten i januari? Du kan komma med när som helst under terminen och nu från och med vecka 10 kan du komma med till reducerat pris på halva terminsavgiften.

Detta innebär 15 euro för under 15 åringar. Avgiften för över 15 åringar blir 20 euro för 1-2 pass och 25 euro för flera pass i veckan. Barnen gympar gratis i Familjegymnastiken, medan den vuxne betalar 20 eller 25 euro för resterande del av terminen beroende på hur många pass han/hon totalt går på i veckan.

Pröva på gratis i gruppen innan du skriver in dig. Terminsavgiften inkluderar inte olycksfallsförsäkran för medlemmen. Medlemsavgift ingår.

ERBJUDANDET gäller för vårterminen 2016 nya medlemmar. Snart startar även fredagslänken igen!