Tävlingar 2011

JKG medverkar i Svolis regionmästerskap lö 9.4 i Kokkola, Hollihaan liikuntahall från kl 12.00 samt i FSGs förbundsmästerskap i Kristinestad lö 16.4. Medverkande trupper: Glimma 10-12 år med Mia Högkvist samt Almera 14-16 år och Astra över 16 år med Pia Ruotsalainen som ledare. Välkommen med och heja på våra gymnaster!