Stipendium till Jessica

Jakobstads Lions stipendium
Jessica Gripenberg från JKG och ledare för JKG Gympaskola mottog i april 2014 Jakobstads Lions stipendium för framgångsrika och duktiga föreningsledare under 18 år. Vi gratulerar!