Barndansteaterns tider

Övningar:

Genrep1 tisd 7.2 kl 17-19 vid Brankkis NY TID!!
Alla grupper med kläder och dekor

Genrep 2 fre 10.2 kl 17-19 vid Brankkis
Alla grupper med kläder och dekor

Föreställningar:

Lö 11.2 kl 15.00 samt kl 17.30
Sö 12.2 kl 15.00