Övningar till Finland 100 år

Genrep nummer 1 av Finland 100 år – Förr och nu blir sig aldrig lik
Lördag 7.10 kl 14-16 i Oxhamns skola.
Rätt klädsel på, om din grupp redan har den klar!
Genrep nummer 2 av Finland 100 år – Förr och nu blir sig aldrig lik
Söndag 22.10 kl 12-14 i Schaumansalen.
Rätt klädsel på. Ljud, entré, final och programträning.
Genrep nummer 3 av Finland 100 år – Förr och nu blir sig aldrig lik
Fredag 3.11 kl 15.30 i Schaumansalen
Allt lika som på uppvisning. Nu kör vi!