Övning 2.11

Övning 2.11 kl 13-17 vid Oxhamns skola! Rätt klädsel på.
Kl 13 Ryska tiden
Kl 14 Det självständiga Finland och blickar ut i världen
Kl 15 Industrialismen i Jakobstad
Kl 16 Nutid
Samling en halvtimme före. Mellanmål med!

Ring din ledare (www.jkg.fi => KONTAKT) om du är osäker vilken tid ditt program övar. Karlarna och pojkarna övar Manboy kl 15.30-16.30.