Mästerkatten biljetter

JKG-Masterkatten-654pxMästerkatten biljetter kan nu bokas på www.lipputoimisto.fi

http://www.lipputoimisto.fi/Haku.aspx?hakusana=Campus+Allegro&dts=&dte=

Biljetter sälj vid Campus lö 31.1 kl 15-17 då JKG har sitt genrep där!